Новини Събития

21 февруари-Международен ден на екскурзовода

   
21 февруари-Международен ден на екскурзовода

Първоначално към празника се присъединяват 15 държави, като много скоро след това интересът нараства. Понастоящем все повече държави го отбелязват с различни инициативи, като много от тях са с благотворителна цел - безплатни обиколки с екскурзовод, организирани за инвалиди, деца, възрастни хора. Днес професията е свързана с успешното реализиране на туристическите програми.

Днес е Международният ден на екскурзовода, а в страната ни практикуващите екскурозводи са над 1200. Професията "Екскурзовод" може да се упражнява само от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в наредба към Закона за туризма.

Лицето трябва да има екскурзоводска правоспособност и да е вписано в списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър.