Анализи Новини

Туристическите пътувания нарастват през последното тримесечие на 2023 година

   
Туристическите пътувания нарастват през последното тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. 1 165.5 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания, сочат обявените от НСИ предварителни данни. Преобладаващата част от тях - 78.5%, са пътували само в страната, 18.2% - само в чужбина, а 3.3% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 13.5%.

Най-много са пътували българските граждани на възраст 25 - 44 години - 459.8 хил., или 39.5% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (88.7%) е при лицата на възраст 15 - 24 години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 45 - 64 години (20.0% от пътувалите в тази възрастова група) е най-голям в сравнение с останалите групи.

 

За сравнение, през третото тримесечие на 2023 г. 1 822.3 хил. български граждани са имали туристически пътувания, като 72.5 на сто са пътували само в страната, 20.7 на сто - само в чужбина, а 6.8 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 4.2 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. 1 302.5 хил. българи са направили туристически пътувания, като 81.1 на сто са пътували само в страната, 17.1 на сто - само в чужбина, а 1.8 на сто - както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите хора на възраст 15 и повече навършени години нараства с 18.9 на сто.

От сравнителните данни става ясно, че през последното тримесечие на 2023 година (1 165.5 хиляди) по-малко българи са пътували с цел туризъм спрямо същото тримесечие на 2019 година (1 302.5 хиляди), която от туристическия бранш определят като най-силна за последните 10 години.

В структурата на разходите

по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина са тези за храна - 37.6 и 31.7%.

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 271.32 лв. в страната и 673.44 лв. в чужбина, става ясно от предварителните данни на НСИ. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 242.37 лв. в страната и 1 211.92 лв. в чужбина.