Новини Събития

Форум в УниБИТ предлага нов законодателен документ за туризма

   
Форум в УниБИТ предлага нов законодателен документ за туризма

Висше образование, средно образование и бизнес трябва да вървят ръка за ръка, за да имаме качествени кадри в туризма и секторът да бъде визитната картичка на България. Около този фокус се обединиха участниците в Националния форум „Развитие на взаимодействието между академичните среди и туристическия сектор. Образователен туризъм и трансфер на кадри“, организиран от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Националния борд по туризъм, в партньорство със „Стандарт“ медия, Общество „Културно наследство“, представител на  „Европа Ностра“ в България, Министерство на туризма и Българска стопанска камара, съобщиха от екипа на УниБИТ.

Проф. д. ик. н. Стоян Денчев, председател на Контролния съвет на Националния борд по туризъм и председател на Съвета на настоятелите на УниБИТ, очерта посоката на дискусията: средните и висшите училища преподаващи туризъм трябва да излязат от позицията на изостанали в технологично и научно отношение институти и да бъдат активната страна във въвеждане на иновативни решения, свързани с техническите иновации, изкуствения интелект (AI) и дигиталните технологии в туристическата индустрия. 

В приветствието си към участниците в зала „Тържествена“ на УниБИТ проф. д. н. Ирена Петева, ректор на УниБИТ, припомни, че преди четири години УниБИТ съвместно с Националния борд по туризъм предложиха на Българския туристически съюз дигитализация на 100-те национални туристически обекта. Така че в реално време да бъдат отчитани посещенията на над 140 природни и културни ценности. Съвсем скоро хиляди ползватели на мрежата на Yettel ще могат дигитално да регистрират своето посещение на съответния обект и да участват в наградния фонд на Българския туристически съюз. Това ще бъде принос в популяризацията на националните туристически ценности, обобщи проф. Румен Драганов, директор на Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма и преподавател в УниБИТ. 

Взаимодействието „висше образование – средно образование – бизнес“ е ключов фокус в трудните времена, в които живеем. Затова най-важни са хората, каза в обръщението на форума Ирена Георгиева, зам.-министър на туризма.

Важността на дуалното образование, професионалните хъбове и интересът на младите хора към професионалното образование беше акцент в изказването на Мариета Георгиева, зам.-министър на образованието и науката. 

В изказванията на участниците на форума, сред които бяха Славка Бозукова, Ангел Стойков, председател на Националния студентски съвет, Бранимир Ботев – президент на Европейската лига за икономическо сътрудничество, беше посочено, че сега ни трябват нови идеи. Разгледани бяха добрите практики на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Университет по хранителни технологии – Пловдив, и представителите на бизнеса от НБТ, Българска хотелска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

Участниците от Асоциация „Хотели, ресторанти, кафетерии“ (ХОРЕКА) посочиха, че са необходими регионални хъбове с високотехнологично оборудване, предоставени на учениците и студентите от училищата по туризъм, за обучение от водещите фирми в производството на нови технологии в туристическата индустрия. Новите технологии и подготвените кадри за тях трябва да изпреварват инвестициите, и да са в основата на обновяване на технологичния парк в туризма. Учениците и студентите трябва да имат самочувствие на пионери в технологиите. Те следва отрано да са въведени в производството на туристическата стока (а не услуга) и да могат да се сдружават в кооперации, чрез които да излизат на пазара на труда.

Участниците от ЦА на ТПК и Кооперация „БТС-Екскурзоводи“ представиха примерен устав на младежка кооперация. Мартин Захариев – зам.-председател на Наионалния борд по туризъм, очерта реалните проблеми в сектор туризъм.

На форума бяха разгледани и обсъдени проблемите, свързани с иновативните практики на взаимодействието между академичните среди и туристическия сектор, образователния туризъм и трансфера на кадри, както и насоки за изработване на механизъм за нормативна и правна уредба за постигане на съвременно обучение, в контекста на предизвикателствата на времето, за нормативно обвързване на регулациите на ученическите и студентски бригади, стажове, практики и работа в туризма. Разгледани бяха въпроси за насърчаване на работата, съвместно с държавната администрация за изработване на правовата уредба и необходимостта от създаването на високотехнологични хъбове, с инвестиции направени от частния сектор и държавата. Бяха обсъдени насоки за създаване на тематични туристически маршрути имащи отношение не само към историята, географията, нематериалоното и материално културно наследство, но и с навлизане вътре в производствените процеси на туристическите предприятия и индустрията като цяло, разказват от УниБИТ.

Участниците във форума посочиха, че ученическите маршрути трябва да бъдат свързани с конкретни учебни програми в основните и средни училища, като част от образователния процес и като въведение в дуалното образование в областта на туризма. Бяха разгледани съществуващите практики и възможностите за създаването на ученически и студентски кооперации, както и програми за популяризиране на иновациите в бизнеса, чрез различни творчески формати.

В края на дискусията беше предложен проект на Наредба за ученическите и студентските бригади, практика, стажове и работа в туристическите предприятия – документ, който да регулира организацията вътре в учебните заведения и взаимодействието с бизнеса, както и вътрешните правила в приемащата организация по осигуряване условията на труд и реализация. /ПВ/

Проблемът с кадрите в направление туризъм е световен. Но е истинско щастие, че разломът между образование и бизнес в сектора е на път да се поправи с форуми като този, който УниБИТ и Национален борд по туризъм инициираха и проведоха днес, каза в словото си за закриване на дискусията д-р Илин Димитров, секретар на Президента на Р България по образование, култура и туризъм и бивш министър на туризма. 

Форумът завърши със ставане на крака и изслушване на една от най-хубавите български песни - „Моя страна, моя България“.