Новини Събития

Ръст на пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България през януари

   
Ръст на пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България през януари

Ръст на пътуванията на българските граждани в чужбина и увеличение на посещенията у нас на чужди граждани през януари 2024 година, отчете НСИ. Според данните пътуванията на български граждани в чужбина са били 537.5 хил. или с 6.6% повече от януари на предходната 2023 година. От статистиката отчитат, че има повишение на пътуванията с по следните направления - други - с 11.6%, почивка и екскурзия - с 5.6%, докато тези със служебна цел намаляват с 1.9%.

Българите са направили най-голям брой пътувания към: Турция - 139.4 хил., Гърция - 97.0 хил., Сърбия - 51.1 хил., Румъния - 35.9 хил., Република Северна Македония - 29.2 хил., Германия - 26.8 хил., Австрия - 26.6 хил., Италия - 17.5 хил., Обединено кралство - 16.9 хил., Испания - 16.7 хиляди.

През януари 2024 г. посещенията на чужди граждани в България са 741.3 хил. или с 4.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели - почивка и екскурзия, служебна и други цели. Транзитните преминавания през страната са 32.6% (241.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 46.3% от общия брой чужди граждани и достига 343.1 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 36.6%, и Гърция - 30.9%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 333.1 хил., или 44.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 162.9 хил., или 48.9% от посещенията в тази група. Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 162.9 хил., Румъния - 125.6 хил., Гърция - 105.9 хил., Република Северна Македония - 51.3 хил., Сърбия - 46.7 хил., Украйна - 44.5 хил., Германия - 26.5 хил., Обединено Кралство - 21.0 хил., Италия - 15.2 хил., Полша - 12.9 хиляди. По данни на НСИ преобладава делът на посещенията с други цели - 51.0%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.9%, и със служебна цел - 13.1%.