Новини Хотели

Промени в Закона за туризма ще улеснят даването на жилища в Airbnb и Booking

   
Промени в Закона за туризма ще улеснят даването на жилища в Airbnb и Booking

В семейните и апартхотелите вече няма да са задължени да поддържат и заведение за хранене. Това предвиждат промени в Закона за туризма, качени за обществено обсъждане, пише Economic.bg. А причината за тази промяна е да се облекчи малкият и среден бизнес, казват от Министерството на туризма, които са вносители на законопроекта.

С промените е предвидена възможност и за регистриране на места за настаняване от клас „В“ и за ателиета в жилищни сгради, които се предоставят на туристи за нощувка. В тази връзка са допълнени и конкретизирани дефинициите за „стаи за гости“ и „апартаменти за гости“.

Накратко: След влизане в сила на новите промени вече легално ще могат да се отдават под наем чрез Airbnb и Booking и ателиетата в жилищните кооперации.

Причината за тази промяна са големият брой заявления в общините за категоризация именно на такъв тип места за настаняване (ателиета), а до този момент в разпоредбите, които уреждат правилата за отдаване под наем чрез Airbnb, не е ясно записано, че и ателиетата могат да бъдат регистрирани.

Съкращава се и срокът при отказ от категоризация, след който заявителят да има право да подаде ново заявление – от 6 на 3 месеца. Предлаганата мярка е с цел да не се ограничава бизнесът да извършва хотелиерска или ресторантьорска дейност след отстраняване на несъответствията.

От практиката е установено, че заложеният 6-месечен срок е твърде дълъг и създава ограничения за бизнеса да упражнява туристическа дейност, посочват в мотивите от Министерство на туризма.

Сред другите предложения за промяна в Закона за туризма е редуциране на видовете заведения за хранене и развлечения от 31 на 10 основни (ресторант, меха, бистро, закусвалня, заведение за бързо хранене, сладкарница, кафене, бар, дискотека, питейно заведение).

С друго предложение за промени в Закона се улесняват собствениците на заведения, ако решат да променят вида ресторант. Например, ако собствениците искат да променят ресторанта от такъв, който предлага италианска кухня, на заведение с българска храна, вече няма да е необходимо да се заявява промяната.

Заложено е срокът на валидност на временното удостоверение за открита процедура по сертифициране на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и талосатерапевтични центрове да се удължава от три на четири месеца. По този начин се дава възможност обектите да извършват законосъобразна туристическа дейност за по-дълъг период от време. Цели се уеднаквяване на срока на издадените временни удостоверения, както е при процедурата по категоризиране на местата за настаняване.

С промените в Закона за туризма се допълват и правомощията на министъра на туризма в областта на разработването, изпълнението, наблюдението и контролирането на проекти и програми за финансиране на туристически дейности.

Целта е Министерството на туризма да отговори на европейските препоръки за България по отношение правилното разпределение на средства за държавна реклама, както и ведомството да прилага инструмент, който насърчава партньорство между юридическите лица в туристическия бранш и местната власт. Също така с предложените изменения се въвежда модел, който да гарантира по-голям контрол по изразходването на държавни средства, по-голяма прозрачност и ефективност на вложените инвестиции.

Законопроектът ще бъде в режим на обществено обсъждане до 22 април. Новите правила ще влязат в сила в деня на обнародване в Държавен вестник, но не по-късно от 1 януари 2025 г.