Видео

Любомир Попйорданов: Министър Динкова продължи безвремието в туризма

   

Не се случи разговорът в каква посока да тръгне българският туризъм. Това казва Любомир Попйорданов, председател на Асоциацията на планинските водачи "Планини и хора", и управител на туроператора "Одисея-ин". Интервюто взе Мирослав Иванов. Видеото е на BlueMax Studio.