Новини Транспорт

Стачката на авиокомпания не е форсмажорно обстоятелство

   
Стачката на авиокомпания не е форсмажорно обстоятелство

Не би трябвало да има необосновано увеличаване на цените заради закръгляване след приемането на еврото, коментира Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите".

 „Това, което е коментирано в законопроекта е, че не би следвало, освен ако няма някакви обективни икономически предпоставки за това. И именно поради тази причина са разписани правилата, по които ще се осъществява превалутирането и закръгляването, за да може да се счита, че всичко, което нарушава тези правила представлява нарушение. Предвидени са и санкции от 400 до 5000 лева, които трябва да бъдат налагани от Комисията за защита на потребителите. Много се надявам тази институция да осъществява и превантивен контрол, а не едва ,когато постъпят жалби, защото е много важно така, както се подготвяме чисто информационно за този момент още от сега, да бъде направена необходимата организация на контролната дейност, за да не ни завари неподготвени това събитие“, посочи тя.

Преди дни беше пуснат да обществено обсъждане законът за приемането на еврото.

"Според предвиденото в законопроекта, един месец след влизането в сила на решението за присъединяването ни към еврозоната, цените ще бъдат в лева и в евро, като така нареченото двойно обозначаване  ще продължи една година след официалното въвеждане на еврото в България. Целта е потребителите да могат да проследят през цялото време цените и съответно да извършат нужните изчисления, за да са сигурни, че не се предлагат различни нелоялни търговски практики, като в първия месец след приемането на еврото ще може още да се плаща и в лева, и в евро. Предвидено е търговците да ни връщат рестото приоритетно в евро. Изключение се допуска тогава, когато нямат нужните наличности. Тогава биха могли и в лева. Тук възниква един въпрос, тъй като няма изрична забрана за връщане на така нареченото смесено ресто, може да се окаже, че изпадаме в хипотеза, в която търговецът има налични евро, но не са достатъчни, за да върне рестото, което е нужно и част от него да бъде в лева. Тогава ще ни затрудни доста да сметнем“, каза още Габриела Руменова.

По повод влизането на България в Шенген по въздух и вода и ползите за хората, които пътуват със самолет, Руменова коментира:

„Спестява се време и напрежение, защото всички знаем по летищата, особено по-големите, когато трябва да преминем през няколко пункта, а също така и когато гоним следващ полет, колко е напрегнато, така че сега можем да се радваме, че е премахнат граничният контрол, когато пътуваме по въздух и вода.“ 

Относно правата на пътуващите, ако полет бъде отменен или закъснее заради стачка на авиокомпанията, Руменова обясни: 

„Имаме право на всичко това, което ни се полага когато полетът бъде отменен или закъснее по други причини, които не са форсмажорни обстоятелства. Не случайно споменавам форсмажорни обстоятелства, защото знаете, че имаше периоди, в които служители на различни компании често стачкуваха, от това страдаха пътниците. Имаше много жалби, част от тях стигнаха и до Европейския съд, и той има произнасяне, че стачките не представляват форсмажорно обстоятелство, на което авиокомпаниите могат да се позоват в такива случаи и да избегнат всички задължения, които имат по европейския регламент за самолетните полети. А те са да предоставят обезщетение на пътниците до 250 евро, когато пътуването е на разстояние до 1500 километра, и до 600 евро, когато говорим за по-големи разстояния. Освен това пътниците имат право да получат грижи, които се изразяват в осигуряването на храна и напитки, а също и при необходимост да бъдат настанени в хотел, авиокомпанията да поеме всички разходи, свързани с трансферирането на хората до съответното място за настаняване, нощувката и придвижването обратно до летището, за да могат хората да осъществят своето пътуване.“