Новини Транспорт

СОФ Кънект се присъедини към Глобалния договор на ООН

   
СОФ Кънект се присъедини към Глобалния договор на ООН

СОФ Кънект, операторът на летище София, официално се присъедини към Глобалния договор на ООН. С тази значима стъпка компанията потвърждава ангажимента си към устойчивостта, социалната отговорност и ценностите на ООН. Така летище София става първото в България, което се присъединява към световната инициатива, както и единствената компания от транспортния сектор част от Българската мрежа на Глобалния Договор.

Глобалният договор на ООН е най-голямата инициатива за корпоративна устойчивост в света, обединяваща над 17 000 компании и 4 000 организации с идеална цел в над 160 държави и повече от 70 местни мрежи. Българската мрежа е обединение на компании, образователни институциии и неправителствени организации, което работи вече 10 години след официалното огласяване от генералния сeкретар на ООН н.пр. Бан Ки-Мун. Местната мрежа осигурява платформа и среда за развитие на компании, които са доказали своите усилия и принос по посока устойчивия растеж на България. „Присъединяването ни към Глобалния договор на ООН е израз на ангажимента на СОФ Кънект в прилагането и изпълнението на целите за устойчиво развитие. Ще продължим да работим усърдно, за да гарантираме, че нашите операции са в съответсвие с принципите на устойчивост и социална отговорност.", това заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.

„Приветстваме СОФ Конект в Мрежата на отговорния бизнес в България. Устойчивата мобилност става все по-важна в глобализирания свят и ангажиментът на оператора на летище София в това отношение има огромно положително въздействие - върху богатата екосистема на летището, хилядите пътници и целия транспортен сектор у нас. Сигурни сме, че ни чакат вълнуващ устойчив полет заедно!“, сподели Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния Договор.

Глобалният договор на ООН e инициатива, която призовава компаниите да възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа. Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанската дейност, компаниите могат да дадат своя принос за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.