Новини Събития

Дискусия в УНСС определи потенциала на София за бизнес туризъм

   
Дискусия в УНСС определи потенциала на София за бизнес туризъм

На 12 април 2024 година катедра „Икономика на туризма“ в УНСС проведе поредния си дискусионен форум на тема „ТУРИЗЪМ, ПОЛИТИКА И БИЗНЕС“ с представители на бизнеса и местната изпълнителна власт на Столична община. Фокус на дискусиите беше град София - водеща бизнес дестинация в България. В него участваха партньори на катедрата - както настоящи, така и нови от Столична община. Това е седмото поред дискусионно събитие от годишния график на катедрата с участието на водещи туристически експерти.

 По думите на проф. Мариана Янева, ръководител на катедрата, създала този календар от бизнес събития: „Когато живееш в една от най-зелените и притегателни южни локации на София, всеки ден се събуждаш с мисълта как твоят роден град може да става все по-прекрасна и атрактивна туристическа дестинация! И от професионалните позиции, които си изграждал с години, търсиш и реализираш възможности това да се случва.“

 Това е една от причините акцент в дискусиите да бъде бизнес (MICE) туризмът в град София, с актуалните му форми - Bleisure tourism, Tourism WorkNomads и Business&Wine&SPA концепцията. Основната темата на кръглата маса - брандирането на София като дестинация за бизнес туризъм, беше поставена от ас. д-р Ралица Георгиева от катедра „Икономика на туризма“. Тя поясни, че сред изискванията към дестинацията за бизнес туризъм са наличие на автентични символи, които да я отличават, на модерна материална и техническа база и възможност за комбиниране с другите видове туризъм като здравния, развлекателния и културния, които дават допълнително конкурентно предимство.

 Представителите на Столичния общински съвет, Общинско предприятие „Туризъм“ и експерти, ангажирани със създаването на туристическите политики, подчертаха, че София разполага с много добра инфраструктура за развитие на бизнес туризъм. По думите на д-р Виолета Донева, ръководител на експертна група по туризъм на ДБ, общинските съветници в столицата работят активно за утвърждаването ѝ като водеща MICE дестинация в комбинация с развитие на потенциала на здравния, планинския и балнео-туризма. 

 Александър Серафимов от дирекция „Европейски политики, програми и туризъм“ в Столична община коментира, че темата за бранда на София е една от най-важните, защото трябва да ни идентифицира като дестинация. Фокус в неговата работа са две основни неща - MICE туризмът и разработването на достъпността на Витоша като дестинация, която сама по себе си може да се разглежда като отделна дестинация, а не като част от София. „Надяваме се с общи усилия и с ваша помощ да постигнем нещо, което да ни отличи и да ни постави на европейската карта на MICE туризма“, се обърна към присъстващите Серафимов.

 Експертът по маркетинг в туризма Антон Пенев, който е активен участник в създаването на туристически стратегии и кампании за столицата, призна, че няма голям напредък с брандирането на София, но са положени добри основи и е свършена много работа от предходното общинско ръководство. По думите му приетата през февруари миналата година комуникационна стратегия все още не се изпълнява от ОП „Туризъм“. Тя трябва да послужи като основа за провеждането на конкурс за бранд идентичност на София като туристическа дестинация. Пенев изрази надежда, че стратегиите и планираните политики за развитие на MICE и другите видове туризъм в столицата няма да останат само на хартия.

 Общинските съветници Пламена Терзирадева и Христо Копаранов споделиха, че в момента ОП „Туризъм“ работи по промени в стойността и изразходването на туристическия данък. Очаква се тези промени да бъдат приети до края на годината и да се отразят през следващата. Най-важната стъпка е идеята ресурсът, който се генерира от туристическите такси, да отива към ОП „Туризъм“ и да се изразходва за туризъм. Става въпрос за малко над 2 млн. лв. годишно. В момента се водят дискусиите и се търсят начините за регламентиране на тази мярка. Работи се и по актуализиране на таксите за тротоарно право, особено в пешеходните зони.

 Владимир Ников, предприемач и експерт от Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи, отправи препоръка когато се планира развитието на бизнес и на събитийния туризъм в големите градове, да се мисли дългосрочно. Той даде пример с изграждането на големи обекти като зали и спортна инфраструктура, които по думите му трябва да бъдат планирани с мисъл за бъдещето и да се вписват в общата визия за развитие на туризма. „Когато всички разберем, че общото е по-важно от частното, ще бъдем много щастливи“, каза Ников. Той подчерта и значението на MICE туризма и необходимостта той да бъде изведен като приоритетен в градове като София. Според него успешен бизнес туризъм се прави с много силен лобизъм, какъвто в момента няма в България, и с правилни политики, които да вървят преди бизнеса и да създават благоприятни условия за действията на бизнеса след това.

 Проф. Еленита Великова, преподавател в катедра „Икономика на туризма“, напомни, че събитията се създават по четири типа инициатива – частна, предприемаческа, професионална и общинска. Тя отправи апел към Столична община за повече активност в създаването на успешни събития, които са сред ключовите фактори за развитие на MICE туризма. По думите ѝ София се нуждае от ефективна програма за събития, с която да се привличат повече посетители. 

 Оживените дискусии във форума се фокусираха още върху възможностите за оползотворяване на богатството от минерални води в столицата, потенциала на Витоша като притегателна дестинация и необходимите подобрения в статистическата информация, която се използва за планиране и измерване на резултатите на туристическите политики. Участниците в кръглата маса се съгласиха, че организирането на такива дискусионни събития е от особено значение за създаването на благоприятна среда за сътрудничество между институциите, бизнеса и науката.