Събития

Варна забрани тротинетките по тротоари и в паркове

   
Варна забрани тротинетките по тротоари и в паркове

Нови правила за електрическите тротинетки прие Общинският съвет във Варна, след като одобри промени в Наредбата за организация на движението на територията на общината. Измененията, внесени от групата на ГЕРБ, получиха подкрепата на 41 общински съветници.

Въвежда се ограничение на скоростта на електрическите превозни средства до 25 км/ч. Забранява се движението им в паркове, градини, площади, детски площадки, тротоари, кръстовища с пресичания на пешеходци, с изключение на обозначените за това места.

Tротинетките там ще може единствено да се бутат, защото разрешената скорост е до 5 км/ч. При нарушение предвидената глоба е в размер на 50 лв. Същата е финансовата санкция и за неправилно паркиране.