Новини Събития

Виена прави изложба за туризма и неговото влияние

   
Виена прави изложба за туризма и неговото влияние

Все повече хора пътуват по-често, по-далеч и за по-кратко време. Какво въздействие оказват желанията ни за почивка върху застроената среда, социалната структура и изменението на климата? И как можем да си представим туризъм, който не унищожава това, от което живее? Това са само част от темите на изложбата във Виенския архитектурен център.

Туризмът носи печалби, просперитет и космополитизъм дори в най-отдалечените райони, като по този начин предотвратява емиграцията. От друга страна, това води и до отрицателни ефекти като струпване на хора, влияние върху околната среда и повишаване на цените на земята. Горещите туристически точки страдат от наплива на посетители, докато други места остават назад. Чрез илюстрации, примери и конкретни данни изложбата във Виенския архитектурен център, която може да бъде разгледана до 9 септември, показва взаимовръзката между туризма и икономическата експанзия, увеличаващите се CO2 емисии и емиграцията на местното население поради прекомерните разходи за жилище и живот, особено след като туристическите места за настаняване се използват все повече като инвестиционни възможности.

Изложбата хвърля светлина върху ключови аспекти на туризма като мобилност, градски туризъм, взаимодействие със селското стопанство и изменението на климата. Търсят се отговори на въпросите дали и как се планира развитието на туризма. Как можем да преразгледаме туризма във времена на климатична криза, войни, заплахи от нови пандемии, липса на професионална работна сила и настоящата енергийна криза и как да го насочим към по-устойчиво развитие? Каква роля играят пространственото планиране и архитектурата? Преди всичко обаче изложбата търси потенциал за трансформация. 

Местни и международни примери представят иновативни подходи за решаване на проблема. Един от добрите примери е инициативата "Планинско училище" в Северен Тирол. То организира курсове, чиято цел е опазването на планинските пасища в района. По време на тази своеобразна почивка участниците се научават на основни неща, като ръчно косене на планински пасища и построяване на навеси и дървени ограждения. Многобройните успешни примери събуждат апетита за един вид почивка, която вече не следва единствено потреблението и печалбата.