Новини Събития

Туризмът във Варна иска фонд с общината за проекти

   
Туризмът във Варна иска фонд с общината за проекти

Специализиран фонд за подкрепа на проекти в областта на туризма обсъдиха на първото си заседание днес членовете на работната група "Маркетинг и реклама" в рамките на Консултативния съвет по въпросите на туризма. Тя има за цел да изработи стратегия за популяризиране на дестинация Варна на нови пазари и да разшири крилете на летния туристически сезон.

Идеята на експертите е да се учреди прозрачен инструмент за финансиране на туристически проекти чрез ясен регламент и на конкурентен принцип по примера на общинския фонд "Култура“. Подобен фонд би дал път на нови идеи, с които да се обогати календарът на града по отношение на туристическите продукти.

Членовете на работна група са на мнение, че Община Варна трябва да има конкретен бюджет за маркетинг и реклама в областта на туризма. Краткият активен сезон, недостатъчният брой полети извън летните месеци, недостигът на пространства за провеждане на културни събития са основни предизвикателство пред бранша, коментираха експертите. Културно-историческото наследство, кулинарният, СПА и уелнес туризмът, младежките фестивали са отлични възможности за разширяване на сезона, единодушни бяха членовете на работната група. Затова и усилията ще бъдат фокусирани основно към създаване и рекламиране на събития извън юли и август. Те ще са насочени както към традиционните, така и към перспективните пазари.