Новини Събития

Проектонаредбата за къмпирането предлага ограничен престой и такса

   
Проектонаредбата за къмпирането предлага ограничен престой и такса

Кемпери, палатки и каравани да се разполагат на обособени за свободно къмпиране места край морето, вписани в специална платформа с мобилно приложение. Престоят им да е до 72 часа и да е срещу заплащане на такса. 

Това се предлага в проектонаредбата за свободното къмпигуване на българското Черноморие, изготвена в края на редовното правителство от регионалното министерство, но все още неприета. Въпросните правила са чакани от години, както от любителите на природосъобразния туризъм, така и от местната власт, която периодично подлага на незаконни гонения къмпингарите. А от този сезон ролята на гонител изпълнява държавата чрез областните управители, което вече породи напрежение преди старта на активния летен сезон.

Разработването и приемането на специална наредба бе вписано в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Клуб Z разполага с последния проект, като част от текстовете подлежат на доуточнение, заради което бе удължена и работата на работната група по него.

Според проекта места за свободно къмпингуване може да се обособяват в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица. Те не може да попадат в границите на защитени територии с категория резерват, природна забележителност, поддържан резерват и защитена местност по Закона за защитените територии (каквато е и рестрикцията в закона). Информацията за местата за къмпингуване ще е централизирана и качена на платформа с мобилно приложение, за която Министерство на електронното управление ще има срок до пролетта догодина да изработи. Приложението ще включва карти, правила и разпоредби, места за къмпинг, възможности за престой и размер и начини на плащане при отделните случаи.

Преди това - до 1 януари, областните управители трябва да идентифицират местата в зони А и Б по крайбрежието, като вече са проведени разговори за възможните места. Самата наредба е предвидено да влезе в сила на 1 май 2025-а.

Правилата

Обособяват се два вида места за временен престой - кемпер стопове и места за свободно къмпингуване. Кемпер стоповете ще се ползват само за временно паркиране на къмпинг автомобили и каравани, без възможност за разгъване на тенти и допълнително къмпинг оборудване. Местата за свободно къмпингуване са същинските места за разполагане на преместваемите обекти. Според проекта в тях могат да бъдат устроени до три палатки, къмпинг автомобили и/или каравани и да престоят там не повече от три дни. Този кратък срок е дискусионен, но е въведен все пак заради сегашната практика на някои къмпингари да окупират места за целия сезон, оставяйки палатките и караваните си - дори да не сам там постоянно. 

Практика сега е и палатки да се разполагат върху плажа, а понякога и каравани върху дюни, които най-често не са обозначени като такива. С наредбата изрично се забранява разполагане на преместваемите обекти на ивицата. 

Описаните правила са такива, каквито и сега истинският любител на природосъобразния туризъм спазва. Основното - да оставя след себе си мястото без следа от присъствие и да не безпокои околните с присъствието си.

За разлика от предходните опити за написване на наредба, в тази режимът за собствениците на имотите е уведомителен. Ако в 14-дневен срок кметът на съответната община не е възразил писмено на подаденото заявление, то мястото се публикува в платформата като обособено място за къмпиране. 

Всяко едно трябва да има обособени парцели за контейнери за отпадъци, химически тоалетни, за паркиране, за палене на огън и пр. Имотът или частта от имота, в който се разполагат временно палатки, къмпинг автомобили или каравани, може да се огражда цялостно с живи огради или с прозирни огради, изработени от дърво, с височина на плътната част до 60 см. Вместо ограждане се допуска и да се означат по подходящ начин границите на мястото. На входа на имота може да се обособи и зона за охрана.

Въведено е и отстояние от три метра между кемперите, палатките и пр. (освен ако не са на един собственик или компания). В правилата за съответното място трябва да са определени и условията и цената на престоя. За всичко това трябва да отговаря лицето, обособило мястото за къмпиране, в т.ч. да регистрира хората, които пребивават там.

Контролът за спазване на разпоредбите на наредбата е вменен на длъжностните лица от съответната общинска администрация, определени от кмета. Предвидени са и глоби.

Остава да се изчисти частта със стопанската дейност, както и в какъв диапазон да са евентуално таксите. Все още се набират и парцели, които да бъдат отредени за свободно къмпиране.