Новини Хотели

Министър Евтим Милошев подписа 49 издадени временни удостоверения за категоризиране и сертифициране на туристически обекти

   
Министър Евтим Милошев подписа 49 издадени временни удостоверения за категоризиране и сертифициране на туристически обекти

Министър Евтим Милошев подписа 49 издадени временни удостоверения за категоризиране и сертифициране на туристически обекти. 43 от временните удостоверения са за открита процедура по категоризиране на туристически обект, а останалите 6 са за открита процедура по сертифициране на туристически обект.

Тези документи дават възможност на обектите – хотели и ресторанти, да извършват законосъобразно туристическата си дейност. Временните удостоверенията за категоризация са с валидност от 4 месеца, а тези за сертифициране са със срок на валидност от 3 месеца.

След изтичане на периода на валидност следва проверка на обектите от експерти от Министерството на туризма.