Новини Събития

Бойко Таков: България организира ЕКСПО Осака 2025 без увеличение на бюджета

   
Бойко Таков: България организира ЕКСПО Осака 2025 без увеличение на бюджета

Няма промяна в първоначално заложения бюджет за участието на България на Международното изложение в Осака – Експо 2025, освен курсовите разлики на щатския долар спрямо българския лев през последните три години. А дали такава ще настъпи занапред, зависи от развитието на обективни процеси в икономическата среда. Без актуализация остава и бюджетът за наем на павилион, налице остават отново курсовите разлики. Това каза Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), в интервю за БТА. Той уточни, че още през 2022 г. Министерски съвет избира последователно павилион тип "Б", но поради неговото изчерпване - тип "А". С оглед провелите се преговори Бойко Таков информира, че за момента са постигнати по-добра наемна цена за тип "А" спрямо тази за павилион от по-долния клас "Б". България има подписан договор с японската компания наемодател на българския павилион "Дайва Лийз Ко. Лтд." (Daiwa Lease Co. Ltd.). Следващата стъпка е оформлението на концепцията за вътрешната и външна експозиционни площи, а сетне и реалното представяне на България. Предстои и приключване на процедурите за идейни предложения за визуалното представяне на България в Осака през 2025 г. В процеса по изчистване на плана за участието на България ще се включат и членовете на национално представените работодателски и браншови организации, към които ще бъдат изпратени покани за участие. "Виждам умора в нашите съграждани да се представяме само по един и същи начин, без да го назовавам. Аз лично вярвам, че лицето на България е пъстро, модерно и има какво да покажем на света. Още повече в контекста на темата на Експото и зоната, в която се намираме", сподели своето виждане за концепция Бойко Таков.

ИАНМСП играе водеща организационна роля при подготовката на българското участие в Осака догодина, определена с Решение на Министерския съвет от 5 май 2022 година. И макар нейният изпълнителен директор да определя възлагането на организацията на Агенцията като предизвикателство както за самия себе си, така и за своите колеги, Бойко Таков обяви, че работата по участието на България в Експо 2025 тече по график и за момента няма изоставане. С участието в международното изложение догодина, той се надява да бъдат утвърдени добрите отношения между България и Япония, но и припомня, че ангажимент за това имат държавата, частният и неправителствен сектори.

Следва пълният текст на интервюто:

Близо година преди откриването на ЕКСПО 2025 в японския град Осака, Министерският съвет измени частично решението от май 2022 г., с което беше одобрено участието и представянето на България на изложението. Кое наложи промяната за наем на павилион тип "А" вместо първоначалното решение за наем на павилион тип "Б"?

- Всъщност има три решения на Министерски съвет. Първото бе взето на 5 май 2022 г. за създаване на Работна група в състав с председател, определен от министъра на иновациите и растежа; заместник-министър на иновациите и растежа и заместник-председател, в лицето на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП); редовни и резервни членове от Министерство на иновациите и растежа, Министерство на икономиката и индустрията, ръководител СТИВ-Токио, Министерство на външните работи, Министерство на културата, Министерство на туризма, Българска агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. ИАНМСП беше определена да бъде възложител и организатор.

По силата на решението от май 2022 г., България трябваше да наеме павилион тип "Б", съобразно зададените параметри от организаторите на Експото. Сумата, определена за павилиона, бе в размер на 2,198 млн. щатски долара, което в онзи момент превалутирано към курса на БНБ към 12 април 2022 г. възлизаше на 3,958 млн. лева.

Веднага след решението ние от ИАНМСП се свързахме с организаторите и изразихме нашето желание за участие и наемане на павилион тип "Б". И дойде първото голямо предизвикателство, защото известно време ни бе отказван такъв тип павилион поради тяхното изчерпване. Благодарение обаче на усилията ни и най-вече на Службата ни за търговски и икономически връзки в Токио, успяхме да получим предложение за позициониране в местата за павилиони тип "А".

Тук е много важно да отбележим няколко неща. Първо, поради организационни въпроси ние не бяхме единствената държава в такава ситуация. Ето защо организаторите на изложението намериха решение, като разделиха отредени площи за павилиони тип "А". С други думи, редица първоначално предвидени 1800 кв. м площ за този тип павилион бяха разделени на по 900 кв. м и дадени на определени държави. Също така, поради настъпилите обективни обстоятелства организаторите променяха няколко пъти регламента за участие. Само за информация ще споделя, че държава да участва първоначално с павилион тип "А" варираше между 6 млн. и 24 млн. щатски долара.

Второ, ние реално превърнахме дефекта в ефект, защото получихме възможността да сме на най-хубавите позиции – наши съседи са Сингапур и Нидерландия и се намираме в едно най-атрактивните места на Експото.

Трето, само за пример ще дам, че павилионите се делят на "А", "Б" и "Ц" и са подредени така по значимост, както и по необходим финансов ресурс за тях. В този смисъл искам да подчертая отново, че надградихме възможността за представянето ни на същите финансови параметри, заложени първоначално за павилион тип "Б".

Всичко това наложи и второ решение на МС от 1 август 2022 г. С него променихме единствено типа на павилиона – на по-високия клас, и актуализирахме сумата за наема, но само поради курсовите разлики при щатския долар спрямо българския лев. Сумата, определена за павилиона, остана в същия размер от 2,198 млн. щатски долара, което в онзи момент, превалутирано към курса спрямо българския лев, възлизаше на 4,134 млн. лева по курса на БНБ към 16 юни 2022 г.

Тук искам да дам още пояснения относно това какво получаваме повече, освен разликата в статута на държавите, бидейки в "А", "Б" или "Ц". Ние получихме реално собствен парцел, по-голяма площ, по-добро позициониране и по-големи възможности да се разгърнем и представим достойно страната ни.

В изпълнение на решението на МС за организация на участието ни ИАНМСП изпрати покани до всички 250 оторизирани японски фирми при стриктно спазване на процедурите и условията, определени от японската асоциация организатор на ЕКСПО 2025, за наем на площ, изграждане на индивидуален павилион и за изработване на външен дизайн. Бяха получени 6 оферти и проекти за наем, изграждане и външен дизайн от оторизираните компании. Работната група разгледа предложенията и избра японската компания наемодател на българския павилион "Дайва Лийз Ко. Лтд." (Daiwa Lease Co. Ltd.).

Към момента дори сме постигнали по-добра цена от тази и за павилион тип "Б", избран с първото Решение на Министерския съвет (РМС). Още повече, че цените на павилиони тип "Ц", съгласно получените разчети от организаторите, са съизмерими и дори по-високи от постигнатата от нас крайна цена за павилион "А". Това считаме за наистина отличен резултат.

Всъщност тук идва и третото РМС от тази година. То се наложи, защото вследствие на продължилите дълги преговори с японската компания наемодател на нашия павилион не се стигна до разходване на предвидените средства за 2023 г. Затова подадохме заявка към Министерството на финансите за ползването на неизразходвания, но предвиден в бюджета за 2023 г. ресурс през тази година. Тук, надявам се, всеки би се съгласил, че няма как да изхарчим обществен ресурс, само защото е заложен в график. Напротив, имахме дълги преговори с японската компания, която строи част от Експото. В крайна сметка, бюджетът за павилиона не се е увеличил от първото РМС през 2022 г. до третото РМС през 2024 г., а единствено е правена корекция заради курсовите разлики.

Промяната ще бъде ли предизвикателство за ИАНМСП като организатор на българското участие? Какво следва в резултат на решението за смяна на пространството?

- Самото възлагане на организацията на Експо 2025 в Осака е огромно предизвикателство за мен и всички мои колеги, за работната група, тук бих казал и за всички, които по един или друг начин ще вземат участие в него.

От тази гледна точка, отговорът на въпроса Ви е категорично "Да" и то не само заради мащаба и значението на Експото, но и заради други обективни и субективни фактори и причини. Ще спомена някои от тях – Експото върви със своите трудности и информация за това може да се намери публично.

Цените на строителните материали, работната ръка, инфлацията и др. се покачиха чувствително в последните две години и това провокира някои държави дори да се откажат от участие – по моя информация има поне 5-6 държави, които са се отказали поради тези причини.

Отделно, страните от ЕС дори организирахме срещи за единодействие във взаимоотношенията с организаторите, с цел по-добро взаимодействие и подкрепа в развитието на павилионите и цялостната програма.

Това са фактите. Но Ви уверявам, че ние правим най-доброто според ситуацията и мисля, че досега постигаме наистина добри резултати.

Няма как да не споделя и едно от най-големите предизвикателства за нас. Както казах, ние сме в най-престижната зона, като бюджетите на съседите ни са в много пъти над нашия, което само по себе си е огромно предизвикателство.

Споменавайки за организационните затруднения, ще ви споделя, че заради проблемите на държавите със строителството и увеличаващите се непрекъснато цени на павилиони организаторите предложиха нов тип павилион тип "Х". Ние сме постигнали по-добри условия и от този нов тип павилион, за което положихме огромни усилия.

Вече имаме подписан договор с японската компания "Дайва Лийз" за наем на павилиона ни, цената на който фигурира в последното РМС и е по-ниска от първоначално заложената. Това, разбира се, е само началото. Сега предстои оформелнието на концпцията за вътрешната и външна експозиционни площи и реално представянето на страната ни.

Решението на МС отпреди две години определи обща прогнозна сума на разходите от 6,5 млн. лева, с включен наем на павилион от тип "Б". Колко е актуалният бюджет и очаквате ли да настъпят други промени около него?

- Както вече споменах няма промяна на първоначално заложения бюджет освен курсовите разлики на щатския долар към българския лев. Дали очаквам да настъпят промени в бюджета, ще зависи от обективни изменения в икономическата среда, но решението за това отново следва да се вземе от МС и ние ще работим в определените рамки.

Как върви работата по организацията на участието на България в Експо 2025 - какво е свършено до този момент, какви обществени поръчки бяха организирани и кои са избраните изпълнители по тях? Какво още предстои да се свърши според план-графика на ИАНМСП?

- Работата по участието ни върви по график и няма за момента изоставане или някакви притеснения. Обществени поръчки към този момент не са организирани поради липсата на необходимост от такива. Предстои след избора от Междуведомствената работна група (МРГ) на вътрешно и външно оформление на българския павилион да бъде решено какви поръчки ще се правят, ако се налага спрямо Закона за обществените поръчки.

С какво България ще се представи пред международната общественост - кои са отраслите, продуктите и услугите, предвидени за изложението?

- Това ще стане ясно след приключване на процедурата за идейни предложения за визуалното представяне на България. Аз лично се надявам да видим интересни, нови, нетрадиционни идеи, представящи България подобаващо пред света. Виждам умора в нашите съграждани да се представяме само по един и същи начин, без да го назовавам. Аз лично вярвам, че лицето на България е пъстро, модерно и има какво да покажем на света. Още повече в контекста на темата на Експото и зоната, в която се намираме.

Това, което искаме да постигнем, е симбиоза между миналото, настоящето и най-вече бъдещето. Това какво сме ние, какво ни е направило такъв силен и удивителен народ, какво се случва сега при нас и как ние виждаме бъдещето. Тук много хубаво би било да покажем и нашите постижения на Антарктида. Това е нещо удивително, особено в контекста на темата ни "Спасяването на животи". Антарктида е прекрасен и уникален пример как хората започват от нулата и създават условия за живот, а ние – България, сме една от 29 държави с право на глас и с право на вето съгласно Антарктическия договор.

Има още много примери за това, с което ние можем да допринесем за тази цел – да запазим живота на хората, и тук не включвам миналото, с което можем да се гордеем и трябва да го показваме при всяка възможност. Ами, нека само да вземем писмеността ни за пример. Само преди броени дни я отпразнувахме. С делото на светите братя Кирил и Методий ние сме дали писменост на 252 милиона души в целия свят. Но дори и броят на хората не е толкова важен, защото няма живот, култура, общество без азбука, без писменост. И примерите въобще не свършват дотук. Имаме много заслуги, не постижения, заслуги да сме горди и да заслужаваме подобаващото ни се уважение.

Каква е програмата за подаване на заявления от страна на бизнеса за участие и как ще става подборът?

- Световните изложения тип ЕКСПО, които се провеждат веднъж на 5 години и с продължителност 6 месеца, нямат този комерсиален характер, както типичните търговски изложби и панаири. Целта на тези събития е представянето на държавите участници в контекста на заложените от организаторите теми. ИАНМСП, като координатор на организацията на националното ни участие, ще направи всичко възможно да представи съвкупност от научните, социални, културни, спортни, технологични и бизнес успехи. Всичко това, както споменах по-рано, предстои да се развие концептуално и вземе решение от МРГ. Конкретно на въпроса Ви за бизнеса, същият, в лицето на национално представените работодателски и браншови организации, предстои бъде поканен за развитието на концепцията в тази ѝ част.

Имате ли амбицията да повторите успеха на участието на България в ЕКСПО Осака през 1970 година, поставило включително и основите на така наречения златен етап в двустранните отношение на България с Япония?

- Искрено го желаем и се надяваме да е така. Отчитайки реалностите, едно Експо, което се провежда веднъж на пет години, както споменах, няма този комерсиален ефект и цел на други специализирани изложби. В този смисъл, отношенията ни с Япония - на политическо, културно, икономическо и всякакво друго ниво, не зависят от Експото и няма как да зависят. През 2025 г. ще празнуваме тройната годишнина в българо-японските отношения (115 години от първите официални контакти, 85 години от установяването на дипломатически отношения и 65 години от тяхното възстановяване) и те са, бих казал, изключително добри, ползотворни и устойчиви.

Разбира се, ние ще се постараем и направим най-доброто възможно, за да се представим по най-достойния начин и да затвърдим нашите прекрасни взаимоотношения. Искам да отбележа, че постигането на някакви конкретни резултати винаги е свързано с предварителна подготовка или последваща такава, за да има конкретни договори, споразумения и колаборации, което е ангажимент и в прерогативите както на цялата ни държава, така и на частния и неправителствен сектори.

Интересен факт е, че в проекта ще бъдат привлечени и приятелите на България от град Мураяма, които традиционно развиват контакти с държавата ни.

Имайки предвид опита от предходни участия на България, как ще гарантирате, че няма да има проблеми около подготовката и по време на самото изложение в Осака?

- Както вече споменах, организацията е поверена на ИАНМСП и МРГ в състава, споменат по-горе. Само този факт е предпоставка за обективно и прозрачно организиране на участието ни. Фактът, че имаме и обществена покана за идейни предложения за визуалното представяне на България също трябва да ви подсказва за намеренията ни.

Искаме да ангажираме колкото се може повече представители на бизнеса, културата, спорта, науката, музиката, изкуствата за представянето си. Търсим синергия – нещо, което се опитваме винаги. Иначе можем да гарантираме само с имената, позициите и морала си, но само за това, което е в нашите способности да контролираме.

Проблеми винаги ще има, опитваме да отговорим на всички очаквания, но обективно, това никога не може да бъде постигнато. Може би ще провокирам коментари с тези си твърдения, но за нас е много по-важно да представим страната ни достойно, отколкото да направим някакви компромиси.

Много бих се радвал да получим градивна критика. Наясно сме, че има вероятно хиляди начини за представянето ни, но в крайна сметка ще се обединим в един, по който ще ни видят. Ескпото е момент за оптимизъм и достойно представяне на държавата ни.

Експо 2025 се очаква да посрещне над 28 милиона посетители – 90% от тях ще са японски граждани, от които около 1,5 милиона учащи се, а останалите 10% посетители ще са от други страни. България се надява да посрещне значителна част от тях в собствения си павилион. Павилионът ще бъде достъпен за посетители 12 часа на ден, 7 дни в седмицата, 6 месеца (27 седмици). Трябва да се осигури достатъчен капацитет за посетители и поток през павилиона (градина, външни пространства, опашка, анимационна програма/ изживяване, магазин (търговска площ и бар-кафе).

Темата на Експо 2025 е Future Society for Our Lives, а подтемата за сектора, в който е позициониран павилионът на България е Saving Lives.

Останалите подтеми за България са:

  • Good Health and Well-being;
  • Clean water and Sanitation;
  • Affordable and Clean Energy;
  • Decent Work and Economic Growth;
  • Industry, Innovation and Infrastructure;
  • Responsible Consumption and Production.

Изходна позиция за изготвяне на идейната концепция:

Така, както бъдещото общество ще съвместява високите технологии с културата, бита и живота от миналото, така и идейната концепция следва да съчетава от една страна техническите и технологичните постижения на съвременния свят и в частност България, а от друга: връзката с националните ни традиции, култура и хилядолетна история, успехите ни в науката и спорта, както и избрани природни забележителности.

Духовност от древността:

Духовният път на България започва от древните корени и традиции, а духът на народа е свързан с природата и духовните устои. Майстори на изкуствата и занаятите създават впечатляващи творения, вдъхновени от българската митология и народни обичаи. За съхраняването на българската духовност спомага и нашата азбука, създадена в Преславската книжовна школа към края на IX, началото на X век – Кирилица. Просъществувалата повече от хиляда години азбука се ползва в 23 държави от 252 милиона души в целия свят.

Културната мозайка на България е съставена от магията на българските гласове, нашите фолклорни танци, символиката на знаците в шевиците и националните костюми, а чипровските килими, към които проявяват интерес чак в далечна Япония са включени в Световната представителна листа на елементи от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Археологически находки и старинни артефакти свидетелстват за хилядолетната българска история. Това безценно културно наследство следва да се интерпретира на съвременен визуален език. България е най-старата държава в Европа, която повече от 13 века има едно и също име.

Технологични и устойчиви иновации:

Устойчиви практики и технологии допринасят за здравословен и благополучен начин на живот. Новаторски методи подобряват качеството на здравеопазването и благосъстоянието на гражданите. Технологии за пречистване на вода водят до подобряване на качеството на водоснабдяването. Прилагат се обновяеми енергийни източници и енергийно ефективни технологии. Успешни бизнес практики, насочени към социална отговорност стимулират устойчив труд и растеж на икономиката. Постигнат е голям напредък в технологичните иновации, цифровизацията на инфраструктурата, в сферата на информационните технологии, изкуствения интелект, роботиката и космическите изследвания.

Целта на концепцията е да се представи на аудиторията съвкупният облик, както на България в сферата на културата, бизнеса, науката, технологиите и екологията по интересен и вълнуващ начин, така и досегашните постижения във взаимоотношенията на Япония и България – икономическите и културни връзки между двете страни.

Технически параметри:

– Площ: Павилионът е със застроена площ от 376.34 кв. м. и е разположен в парцел с площ от 900 кв. м.

– Подовото покритие трябва да е ясно обозначено и обезопасено и да дава достъп за хора в неравностойно положение.

– Управление на посетителския поток – механизъм за посещение;

– Разположение на вътрешно обзавеждане и оборудване, аудио-визуална техника и други в закритите площи;

– Осветление: общо осветление на вътрешно и външно пространство, насочено (локално), декоративно, рекламно осветление и добра осветеност на работните зони, вкл. рецепцията.

Материали:

– Подходящи за временната структура на изложбеното пространство, устойчиви, рециклируеми, лесни за монтаж и демонтаж олекотени материали и конструкции, намаляващи максимално въздействието върху околната среда, с потенциал за повторна употреба или рециклиране, след като структурите се демонтират и отстранят.

Мултимедийни и интерактивни елементи (опционално):

– Предложения за 3D визуализации, проектори, екрани, VR, AR и т.н.

– Изграждане на интерактивни инсталации и дисплеи за взаимодействие с посетителите. Включване на виртуална реалност и различни мултимедийни елементи. Създаване на виртуално преживяване и мултимедийни платформи, потапящи посетителите в свят на мистика, история, култура, високи технологии и иновации, обучаващи в бъдещите тенденции в екологичните технологии и в модерната интерпретация на традиционни занаяти, част от културното наследство на България.

УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ:

– Допустими кандидати са физически и/или юридически лица, самостоятелно или като екип, с опит в проектирането на вътрешни и външни пространства. Може да се кандидатства само с един проект, като едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Необходимо е кандидатите да притежават проектантска правоспособност, професионална квалификация, позиция и познания по архитектура, дизайн, сценография, продуцентска дейност, художествено оформление, история, култура, аудио-визуално техники.

– Всяко лице, което участва, има право да представи само един проект, изготвен на български език.

– Членовете на журито не трябва да са в конфликт на интереси с участниците или кандидатите. Това обстоятелство се декларира.

Изискванията към тях са в рамките на 40 дни от публикуването на настоящата покана, считано от 23.05.2024 година до 02.07.2024 година да изпратят на адрес: гр.София 1000, ул.Леге № 2-4, в запечатан непрозрачен плик или на електронна поща [email protected] чрез Google Drive, следните документи:

– кратко описание на идейната им концепция – до 1 стр.

– mood-board
– концепция за материали
– 3-5 скици с предложения за интериорното и екстериорното оформление на Българския павилион, една от които да е с разположение на концепцията в плана на пространството;

– допълнителни приложения могат да бъдат аудиовизуални материали, с продължителност до 10 минути, във формат mpeg, mp3 (

– кратко CV ½ -1 страница на всеки един от участниците в изграждането на концепцията
– снимки или скици на до момента реализирани поне 3 проекта.

– Наименование на идейното предложение (заглавие/мото и т.н.).

Големите файлове могат да бъдат предоставени физически на горепосоченият адрес посредством CD или на флаш памет.

Предложенията ще бъдат разгледани от компетентно жури, като наградният фонд е в размер на 45 000 лева.

Бюджетът за реализация на концепцията за вътрешното и външно оформление на българския павилион в Япония (цена на материали, изграждане, поддръжка и демонтаж) се предвижда да е около 500 000 лева – като в тази сума не са включени транспорт на оборудване, мостри, експонати и рекламни материали. вкл. мита, такси и застраховки; рекламно-информационни материали.

Не се приемат проекти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване.

Организаторите ИАНМСП, придобиват правото да използват отличените в конкурса концептуални предложения за визуално представяне на България на международното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, Япония, да ги публикува, разпространява, разпечатва, без това да е в противоречие със закона за авторското право и сродните му права, по всички допустими начини за целите на събитието, (без авторите да губят правата върху проектите си).