Новини Събития

Добрите примери от планинарския туризъм като фокус на Хижа на годината

   
Добрите примери от планинарския туризъм като фокус на Хижа на годината

На 28 май се проведе тазгодишната конференция за стопани на хижи и заслони, част от кампанията “Хижа на годината” 2024. В събитието се включиха представители на планинския туризъм от цялата страна, институции и организации, свързани с темата, както и гости от Швейцария и Германия в лицето на представители на програмата ProParks и Асоциацията на европейските планинари (EUMA).

Конференцията премина под знака на споделен опит, залагане на цели, взаимопомощ и стремеж към устойчиво развитие. За разлика от миналогодишната конференция в рамките на кампанията "Хижа на годината", където на преден план бяха поставени възможностите за финансиране за хижи и заслони, тази година фокусът бе върху добрите примери за развитие на планински туризъм и в частност хижите, предава dir.bg.

В началото на целодневната програма Иван Панчев, вдъхновител на "Хижа на годината", разказа за новите финансиращи програми, осигурени за хижи и заслони в България, които тази година са на стойност 65 000 лв.

Петър Кузмев и Надя Шаламанова от хижа "Грънчар" разказаха за направеното от тях за последната година и как спечелиха финансиране от "Хижа на годината" 2023 по цели два гранта - за изграждане на соларна система от SiteGround и подновяване на легловата база с Matrax.

Венцислав Венев, председател на Български туристически съюз, представи стратегията на сдружението за дългосрочно развитие на планинския туризъм между 2025 и 2037 г., която има амбициозната цел да работи за утвърждаването на България като най-добрата дестинация за планински туризъм в Европа.

Любопитен поглед върху професията "хижар" даде българката Мариана Родер, която сподели своя опит като стопанин на малка високопланинска хижа в Швейцария и даде възможност на всички присъстващи да направят сравнение между условията и правилата в Aлпите и обектите за настаняване на родна почва.

В една от най-емоционалните лекции на конференцията чухме за ценностите и трудностите във високата планина на България, разказани от собственикa на първата високопланиска частна хижа в България - Венцислав Златарев - стопанин на хижа "Иван Вазов". Наситена с много емоция и искреност, неговата история и визия бе топло посрещната и дълго аплодирана.

ледната точка на планинския водач бе представена на конференцията от Момчил Дамянов, инструктор на планинските водачи в България, автор и преводач на редица планинарски издания и водач с дългогодишен опит. Той разказа своя опит у нас и по света, като с няколко интересни примера покана за модели на управление на хижи по света и тезата че: "Планинският водач работи съвместно с хижаря, той е негов колега и пряк посредник пред туриста".

Централен акцент в конференцията бяха изложенията на Томас Щауфер от посолството на Швейцария за швейцарско-българската програма за сътрудничество ProPark, онлайн включването на проф. Ханспетер Бюрги, изготвил доклад за Природен парк "Рила", на тема: "Инфраструктура за посетители и устойчива употреба, включващ хижите в парка".

Според проведените проучвания на родна територия екологичното обновяване в съзвучие с природните дадености има голям потенциал за позитивно въздействие върху цялата инфраструктура както в социален, така и в икономически план.

За цялостната организация на хижите в Европа и общите цели на европейските планинари разказа Ханспетер Маер, завеждащ секция "Хижи" към Асоциацията на европейските планинари EUMA.

Като извод от техните презентации може да се изведат няколко акцента на развитие:

- Устойчивостта като най-значим приоритет в структурната трансформация на сградния фонд на хижите;

- Модернизация, която да спомогне за по-ефективно управление;

- Обединение и общи решения на общи проблеми, като представяне, резервация, доброволчески ресурс и тн.

Подчертана бе и важността всички хижари да имат обща комуникация чрез създадената специализирана фейсбук група за обмен на хижарска тематика - "Задругата на хижаря", която да бъде основа за създаване на бъдещ хижарски синдикат или асоциация.

В заключителната дискусия на събитието се призова присъстващите да пристъпят към конкретни действия за развитието на хижарската общност. Едно от предложенията, изказано от Хаспетер Маер, което се прие с общо съгласие, бе да се работи за създаване на централизирано приложение за резервации в хижите в България.