Новини Хотели

Правителството отпусна 9 млн. лв. за хотелите за настаняване на украинските бежанци

   
Правителството отпусна 9 млн. лв. за хотелите за настаняване на украинските бежанци

Министерският съвет прие Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, съобщиха от правителствената пресслужба.

Плащанията са верифицирани за периода от 01.11.2023 г. до 29.02.2024 г. за 472 одобрени заявления на заинтересованите лица.

С приемането на настоящия акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в размер на 9 275 665,80 лв. с ДДС, съгласно приложения Списък №22, неразделна част от Решението на Министерския съвет.

С извършената поправка на очевидната фактическа грешка в предходния одобрен за плащане списък е коригирано и въведено правилното изписване на получателя на плащането за предоставената помощ на разселени лица от Украйна.