Новини Транспорт

Летище София вече е на нивото на аеропортите в Истанбул, Цюрих и Париж по ниски вредни емисии

   
Летище София вече е на нивото на аеропортите в Истанбул, Цюрих и Париж по ниски вредни емисии

СОФ Кънект-операторът на летище София вече е сертифициран с
Ниво 4 по програмата за акредитация за управление и намаляване на въглеродните
емисии на летищата. Летище София е първото в България с акредитация Airport Carbon
Accredited Level IV - Transformation, която имат само още 8 летища в Европа (новото
летище на Истанбул; Парижките – Шарл де Гол, Бурже и Орли; Марсилия; Цюрих;
Лондон-Лутън и Базел). Акредитацията се определя от европейската асоциация на
летищата ACI EUROPE. Най-високата оценка е Ниво 5 на акредитацията.
„Устойчивото развитие е най-важният приоритет за СОФ Кънект. Тази оценка
потвърждава ангажимента на компанията към изпълнението на ЕSG стратегията и
намаляването на въглеродния отпечатък в съответствие с глобалните климатични цели.
Високата акредитация е резултат от целенасочените усилия и ангажираност на целия
екип на летище София и демонстрира нашата решимост да постигнем пълна
въглеродна неутралност до 2036 г.“, заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен
директор на СОФ Кънект.
Компанията постигна акредитацията с важния принос на международното летище
Мюнхен. Той се изразяваше в направените изчисления на емисиите от дейността на
летището и неговите партньори, на потенциала от мерки за намаляване на
въглеродните емисии и траектория за пълна декарбонизация, а също и за
адаптирането към изискванията на Ниво 4, както и изготвянето на планове за
управление на въглеродните емисии и за партньорство със заинтересованите страни.
„Горди сме с най-новото постижение на СОФ Кънект. Бихме искали да благодарим на
Хесус Кабайеро за неговата визия и стремеж да превърне летище София в едно
чудесно летище, както и на екипа за непрестанния му ангажимент към тази цел.
Голямо признание заслужават екипа на Антоанета Стоянова – ESG директор в СОФ
Кънект и колегата ни Майкъл Обермайер, които работиха заедно, за да направят това
постижение възможно, показвайки силата на дългогодишното партньорство между
СОФ Кънект и летище Мюнхен.“
, заяви Лоренцо Ди Лорето, изпълнителен директор на
международно летище Мюнхен.
„Този успех беше възможен благодарение на отдадеността и ангажираността на екипа
и цялата организация на СОФ Кънект! Беше изключително преживяване да преминем
през процеса на подготовка на летище София за достигане на второто най-високо ниво
в Програмата за въглеродна акредитация на летища. Наслаждавах се на всяка секунда

от проекта.“, сподели Майкъл Обермайер, ръководител на програмата за устойчивост и
консултант в летище Мюнхен.
Стратегическият план на СОФ Кънект включва пълна декарбонизация с 15%
компенсации до 2036 г. Летището реализира няколко важни инициативи за постигане
на тази цел. Закупи 34 електрически автомобила и няколко хибридни, участва в
програмата на OMV за въглеродни компенсации, за да сведат до нула емисиите от
автотранспорта и планира изграждането на собствени и на публичнодостъпни зарядни
станции за електрически автомобили. СОФ Кънект инвестира над 14 милиона евро за
дигитализиране на процесите на летището, което е част от ESG стратегията на
компанията. Основните цели в плана за намаляване на емисиите на летище София
включват и изграждането на соларна електроцентрала с капацитет от 20 мегавата с
батерии за съхранение на произведената енергия. Тя се очаква да бъде завършена до
2035 г. и ще покрива значителна част от енергийните потребности на летището.
За ACI EUROPE
В Европейската асоциация на летищата ACI EUROPE членуват над 500 летища от 55 страни, които осигуряват над 90 %
от търговския въздушен трафик в Европа. Членове на организацията са различни по големина летищни оператори,
национални летищни асоциации, световни бизнес партньори и учебни институции, които работят съвместно за
осигуряване на ефективна комуникация и в подкрепа на законодателни, технически, екологични, пътнически,
търговски и други интереси.
Airport Carbon Accreditation е единствената институционално одобрена глобална програма за сертифициране на
управлението на въглеродните емисии на летищата. Тя независимо оценява усилията им да управляват и намаляват
въглеродните си емисии чрез 5 нива на сертифициране.
За СОФ Кънект
СОФ Кънект е оператор на най-голямото международно летище в България. През 2021 г. компанията пое
управлението на летище София за срок от 35 години. Mеридиам е основният акционер и притежава 100% от
капитала в СОФ Кънект. Летище Мюнхен предоставя експертиза и най-добри практики за трансформирането на
летище София. Концесионният проект е дългосрочен план за модернизиране на летището, повишаване нивото на
услугите, подобряване на пътническото преживяване и инфраструктурата до най-високи световни стандарти. Целта е
насърчаване на икономическия растеж на България, привличане на повече туристи и превъръщане на страната ни в
предпочитана дестинация. Повече за летище София на: https://sofia-airport.eu/bg/