Новини Хотели

БТС си иска хижа Македония обратно

   
БТС си иска хижа Македония обратно

Над 7 000 подписа са събрани от туристи, с които се подкрепят инициативи, свързани с хижа "Македония", съобщи Българският туристически съюз (БТС).

Инициативите са хижите "Македония" и "Чакалица" да бъдат върнати за стопанисване на БТС, след като преди няколко години областната управа издава акт за държавна собственост за хижите "Македония" и "Чакалица" на името на НП "Рила", като пред БТС и туристическо дружество "Айгидик" - Благоевград, това бе представено просто като една формалност. Но няколко години по-късно от парк Рила решиха да обявят конкурс за нов стопанин на хижа "Македония".

На 14 юни председателят на съюза Венцислав Венев е внесъл тези 7000 подписа в администрациите на Народното събрание и Министерски съвет.

Хижа "Македония" е сторена 30-те години от туристите от Горна Джумая, с финансиране от БТС, от различни общественици и други благодетели и с много доброволен труд от туристи. Винаги се е стопанисвала от БТС чрез местното туристическо дружество, като в архива на Български туристически съюз се пазят много документи, доказващи това. Множество ремонти и подобрения са направени в хижата именно от БТС и от ТД "Айгидик", а не от Държавата или НП "Рила", а сега незнайно защо се решава НП "Рила" да си присвои хижата, да я отдава под наем и като цяло да се занимава с една несвойствена за националния парк дейност, пише още Българският туристически съюз.

Следни са предложенията на гражданските инициативи:

Деактуване на хижите "Македония" и "Чакалица" и спиране и анулиране на конкурса.
Извършване на необходимите законови промени, за да може хижите да бъдат актувани на туристическото сдружение.