Транспорт

Проучване: Годишният икономически принос на Air France-KLM е над 70 милиарда евро, осигуряващ над 820 000 работни места

   
Проучване: Годишният икономически принос на Air France-KLM е над 70 милиарда евро, осигуряващ над 820 000 работни места

• Групата генерира 1,9% от френския и 2,3% от холандския БВП;

• Приблизително 552 570 работни места във Франция и 267 996 в Холандия зависят пряко или непряко от Air France-KLM;

• За всяко ново работно място на Air France-KLM във Франция, се създават 11 работни места във френската икономика. За всяко ново работно място в Нидерландия се създават 9,2 работни места в местната икономика.

По случай своята двадесета годишнина групата Air France-KLM обяви резултатите от проучване на въздействието за да изрази в количествено отношение и анализира социално-икономическите ползи от нейната дейност във Франция и Холандия. Поръчано от Air France-KLM, проучването е извършено от професор Herbert Castéran, директор на Institut Mines Télécom Business School. Той обхваща трите основни бизнес направления на групата: пътнически транспорт, карго и поддръжка на самолети.

Голямо икономическо въздействие върху националните икономики

Констатациите от проучването подчертават основната роля, която играе групата Air France-KLM в икономическата динамика на Франция – родната страна на Air France – и Нидерландия – родната страна на KLM. Докато през фискалната 2023 г. групата Air France-KLM генерира нетен доход от 0,9 милиарда евро, нейното общо икономическо въздействие се оценява на 48,9 милиарда евро във Франция и 21,9 милиарда евро в Нидерландия (или 723 евро годишно на човек във Франция и 1228 евро на година - в Нидерландия). Според проучването за всяко инвестирано евро групата Air France-KLM генерира 3,6 евро във френската икономика и 3,4 евро в нидерландската икономика.

Тези икономически ползи са под формата на преки инвестиции, пряко и непряко създаване на работни места и приходи към местни доставчици и доставчици на услуги.

Движеща сила за заетост във Франция и Нидерландия

В допълнение към своето икономическо и финансово въздействие, групата Air France-KLM също допринася значително за създаването на квалифицирани работни места, които не могат да бъдат преместени. През 2022 и 2023 г., съответно, различните субекти на Air France-KLM  наеха съответно 4000 и 5000 постоянни служители, а именно пилоти, стюардеси и механици. Тази динамика ще продължи и през 2024 г. Групата също така е особено активна в подкрепа на достъпа до заетост за младите хора чрез програми за работа и обучение и подкрепа за асоциации, които насърчават приобщаването.

Проучването на въздействието изчислява, че 552 570 работни места във Франция и 267 996 работни места в Нидерландия зависят от дейността на Air France-KLM. Това се равнява на населението на Лион във Франция и Айндховен в Холандия. Тези числа включват преки работни места (служители, работещи директно за групата Air France - KLM – около 46 000 във Франция и 26 000 в Нидерландия); непреки работни места (в свързани сектори като доставчици, подизпълнители и доставчици на услуги); както и работни места, предизвикани от дейността на групата, например в туризма. Тези работни места подкрепят местните икономики на Франция и Нидерландия.

Освен това проучването подчертава, че всяко пряко създадено работно място от групата генерира 11 допълнителни работни места във Франция. В Нидерландия въздействието също е много положително: за всяко работно място, създадено от групата, се създават 9,2 допълнителни работни места в холандската икономика.

Във Франция, споделени опит във всички региони

Проучването на социално-икономическото въздействие показва, че дейността на Air France-KLM е от полза за всички френски региони без изключение.

Като пример, в допълнение към силната дейност на въздушния транспорт, регионът Occitanie се възползва от значително директно финансиране, свързано със закупуването на самолети и аеронавигационни резервни части от Air France-KLM от Airbus, неговите подизпълнители и доставчици на услуги. От 2018 г. Air France-KLM е поръчала над 230 самолета от Airbus, повечето от които са сглобени в района на Тулуза. Air France също има обект за поддръжка на самолети в Тулуза.

В регионите Bourgogne-Franche-Comté и Grand Est приносът на Air France-KLM може да се види в подкрепата му за винарската индустрия чрез закупуване на вина, шампанско и спиртни напитки, сервирани на борда на Air France. През 2023 г. над 2,4 милиона бутилки вино и 1,3 милиона бутилки шампанско са били сервирани на борда на полетите на Air France.

Регионът Île-de-France остава основният бенефициент от въздействието на Групата. Благодарение на хъба Париж-Шарл де Гол и летището Париж-Орли, както и местоположението на централите на Air France и Transavia France, групата Air France-KLM е естествен социално-икономически катализатор за региона Île-de-France. Групата дълги години е била водещият работодател в частния сектор в региона, а сега допринася с 3,2% от общия БВП на Île-de-France, за общ икономически ефект от близо 25 милиарда евро. Представлявайки 50% от трафика на летищата Париж-Шарл де Гол и Париж-Орли, групата Air France-KLM е движеща сила зад свързаността на региона, както и на националната и международна привлекателност, поддържайки всички връзки в местната икономика, индустрия и туризъм.

В Нидерландия, глобален център, поддържащ всички сектори на икономиката

Приносът на Air France-KLM към холандската икономика е основно под формата на свързване на страната със света. KLM изгради един от най-ефективните транзитни хъбове в света на летище Amsterdam-Schiphol, свързвайки холандската столица със 160 дестинации, далеч надхвърляйки естествения потенциал на вътрешния пазар.

Това прави Нидерландия един от най-добре свързаните икономически центрове в света, създавайки благоприятен бизнес климат за международни организации и корпорации да установяват или поддържат своите централи.

Дейностите на Air France-KLM в Нидерландия също подкрепят холандския износ от цветя до лекарства, по-специално чрез карго подразделението на групата, Air France-KLM Martinair Cargo.

За повече подробности вижте Air France-KLM Group: a major socio-economic contributor to France and the Netherlands - nos engagements (foleon.com)

Бележка относно методологията:

Данните в проучването на въздействието отразяват оценката на социално-икономическите ползи от дейността на групата Air France-KLM, която разграничава четири вида икономическо въздействие:

  • Преки въздействия, включително възнаграждението на персонала на Air France-KLM, работещ в региона, както и потреблението на стоки и услуги от групата.

- Косвени въздействия, произтичащи от дейностите на групата Air France-KLM, по-специално разходите на пътници, пътуващи със самолети на групата, както и икономическата дейност на летищата, свързани с дейностите на групата.

- Предизвикани въздействия, които се определят от разходите на бенефициентите на преки и непреки въздействия, включително публични органи, които се възползват от данъчни приходи, предизвикани от дейността на групата Air France-KLM.

- Каталитични въздействия, които представляват привлекателността на даден регион за бизнеса, благодарение на въздушния трафик на групата Air France-KLM към района.