Анализи

Коя е най-посещаваната дестинация от българите през май?

   
Коя е най-посещаваната дестинация от българите през май?

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2024 г. са 808.3 хил. или с 4.6% повече от май 2023 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия - с 13.8%, със служебна цел - с 2.8%, докато тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) намаляват с 2.4%, сочат данните на НСИ.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 214.9 хил., Гърция - 189.4 хил., Румъния - 70.8 хил., Сърбия - 56.2 хил., Германия - 45.8 хил., Република Северна Македония - 31.1 хил., Италия - 29.7 хил., Австрия - 28.8 хил., Испания - 21.7 хил., Франция - 21.6 хиляди Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели - 41.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 40.4%, и със служебна цел - 18.6%.

През май 2024 г. посещенията на чужди граждани в България са 992.4 хил. или с 6.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.4% (351.0 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България. Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 52.3% от общия брой чужди граждани и достига 518.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 42.6%, и Гърция - 23.6%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 385.1 хил., или 38.8% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 171.9 хил., или 44.6% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 220.8 хил., Турция - 171.9 хил., Гърция - 122.4 хил., Украйна - 78.5 хил., Германия - 54.7 хил., Сърбия - 54.6 хил., Обединено кралство - 37.5 хил., Република Северна Македония - 30.3 хил., Полша - 23.1 хил., Франция - 13.0 хиляди

Преобладава делът на посещенията с други цели - 47.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 38.1%, и със служебна цел - 14.0%.