Новини Събития

Отпускат близо 12 млн. лв. за образователни пътувания за ученици

   
Отпускат близо 12 млн. лв. за образователни пътувания за ученици

Одобриха близо 12 млн. лева за образователни ученически пътувания.

Средствата - 11 732 317 лв. - са за 2024 г. и ще се разпределят между 581 общински училища по модул 1 "Образователни маршрути за училищата в страната" на Национална програма "България - образователни маршрути".

Общо 685 училища са одобрени за финансиране по този модул на националната програма. Сред тях има 90 държавни и 14 частни училища, за които не е необходим акт на правителството, за да получат средствата си от МОН. Пътуванията на учениците и педагогическите специалисти в останалите 581 общински училища се осигуряват с днешното решение на Министерския съвет.

Образователните маршрути се организират в страната, като в тях могат да участват ученици от 1. до 11. клас, педагогически специалисти от конкретното училище, както и медицинско лице по преценка на училището.

Пътуванията може да продължат от два до пет дни, включват се до четири нощувки, храна, транспорт, застраховка, посещения на културно-исторически забележителности, музеи, занаятчийски работилници и т.н. Планирани са различни дейности, дискусии и образователни игри в различни научни области, срещи с изявени личности, местни специалисти, които работят в посетения обект. Ще се финансира и закупуването на входни билети, такси за беседи в посетени обекти.

При посещенията на място училището може да осигури обучителна беседа, познавателни материали, презентации, демонстрации и други. Училищата избират обекти от пет тематични области: история и археология, география и икономика, биология, природни науки и екология, изкуства, архитектура и литература, етнография, фолклор и занаяти.

МС посочва, че образователните пътувания помагат на учениците да затвърждават и надграждат знанията си, придобити в училище. Чрез наблюдения, проучване и преживяване в реална среда те подобряват уменията си за комуникация, работа в екип, социално емоционална интелигентност и др.

Списъкът с одобрените училища е публикуван в сайта на МОН.