Новини Събития

Несебър ще развива подводния туризъм

   
Несебър ще развива подводния туризъм

Община Несебър и Центърът по подводна археология разработват нов туристически продукт – разходка из подводните археологически забележителности на Несебър.

За целта са набелязани няколко маршрута до места, на който са идентифицирани интересни за науката обекти, останали потопени  вследствие на покачване на морското равнище.

Голяма част от тях са в процес на проучване - събира се информация за разработване на достъпни за непрофесионалистите  маршрути и за експониране и адаптиране на намиращите се под водната повърхност недвижими паметници.

 Този  специфичен туристически  продукт ще допринесе за разнообразяването на допълнителните услуги, свързани с още по-широката популяризация на Несебър, не само в научните среди, но и сред посетителите на града с интерес към скритото и недокоснато от хилядолетия историческо богатство на Несебър.

В момента Центърът по подводна археология провежда международна школа със студенти. Проучват се останки от ранно византийски крепостни стени и отбранителни съоръжения в района на Южната буна.