Събития

8900 жалби са подадени за лишаване от свободен достъп до плажовете в Гърция

   
8900 жалби са подадени за лишаване от свободен достъп до плажовете в Гърция

Към днешна дата са подадени 8900 жалби чрез приложението MyCoast, от които 1100 са поименни. От тези жалби вече са разгледани 600, които касаят 10 региона. 

Характерно е, че в един регион на страната - в Парга, префектура Превеза, оплакванията са стотици и касаят едни и същи плажове. След проверка е установено, че идват от два IP (e-mail адреса) на двама бизнесмени - конкуренти, които вероятно са искали да си създават проблеми. В друг регион на страната - Халкидики, се случи нещо подобно, където поради високите нива на престъпност веднага бяха мобилизирани контролни органи. И в този случай взаимните оплаквания на бизнесмени се оказаха безпочвени.

От 2000 евро до 60 000 евро са глобите, които се налагат за възпрепятстване на свободния достъп на гражданите до морето, брега и плажа.

За монтаж на конструкции като сгради, стени, саксии, огради от всякакъв вид се налага глоба от 500 евро на кубичен метър, съответстващ на обема на конструкцията. Ако е необходимо използването на механично оборудване за премахване на подвижни елементи, глобата се увеличава четирикратно.

За подвижни елементи, които не могат да бъдат преместени лесно, като автомобили, мотоциклети, тежкотоварни превозни средства, сенници, се налага глоба от 500 евро на метър, съответстващ на ширината на препречения проход. Ако е необходимо използването на механично оборудване за премахване на подвижни елементи, се налага глоба от 500 евро на кубичен метър, съответстващ на обема на обектите, пречещи на преминаването.

За изхвърляне на замазки, строителни материали и всякакъв вид отпадъци на обществени пунктове към морето се налага глоба от 500 евро на метър, съответстващ на ширината на блокирания проход (удвоена, ако е необходимо използването на механично оборудване за отстраняването мобилни елементи).

За извършване на всякакъв вид дейност или събитие, индивидуално или колективно, постоянно или временно, което пречи на директния достъп на обществеността до морето, се налага глоба от 500 евро на метър, съответстващ на ширината на морето. За всякакъв вид физическа или вербална обструкция се налага глоба от 2000 евро. Глобите не могат да бъдат под 2000 евро или да надвишават 60 000 евро.