Министър Милошев: Ще внасяме и работници, и полицаи за Черноморието

Ще внасяме и полицаи: „Ще дойдат полицаи от Чехия, Полша, Румъния и Германия.

  30.05.2024 11:18      

Туризмът и свързаните с него сектори в ЕС са давали работа на над 11 милиона души през 2021 г.

През 2021 г. 11,3 милиона човека в ЕС са били заети в икономически дейности, свързани с туризма, макар и не непременно разчитащи само на туризма. Сред тях 6,8 милиона са работили в хранително-вкусовата промишленост, 2,1 милиона - в сектора на настаняването, 1,8 милиона

  29.05.2024 15:56      

Къде пътуваха най-много българите през април?

Пътуванията на българите в чужбина през април 2024 г. са 707.9 хил. или с 4.9% повече от април 2023 година.

  29.05.2024 12:40