Новини Събития

Кабинетът отпусна 12 милиона за ученически пътувания

   
Кабинетът отпусна 12 милиона за ученически пътувания

Правителството одобри до 11 933 544 лв. за 2023 г. за 346 общински училища, включени в един от модулите на Националната програма "България - образователни маршрути", съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

На 7 юли 2023 г. бе публикуван списък на одобрените общо 400 училища. Сред тях има и 54 държавни, частни и неделни училища, за които не е необходим акт на правителството и ще получат средствата си от МОН.

Пътуванията на останалите 346 общински училища се обезпечават с днешното решение на правителството.

Образователните маршрути се финансират при максимална стойност 100 лева за един ден на един участник (ученици, педагогически специалисти, медицинско лице).

Един образователен маршрут може да е от два до пет дни, включват се до четири нощувки, храна, транспорт, застраховка, посещения на културно-исторически забележителности, музеи, занаятчийски работилници и др.

Планирани са различни образователни дейности, дискусии и образователни игри в различни научни области, срещи с изявени личности, местни специалисти, които работят в посетения обект. Ще се финансират и купуване на входни билети, такси за беседи в посетени обекти.

При посещенията на място по избраните образователни маршрути училището може да осигури обучителна беседа, познавателни материали, презентации, демонстрации и други. Училищата избират обекти от пет тематични области:

история и археология, география и икономика, биология, биоразнообразие и екология, изкуства, архитектура и литература, етнография, фолклор и занаяти.

Списъкът с одобрените училища е публичен и е достъпен в сайта на МОН.

На 10 април т.г. от МОН съобщиха, че ученици ще имат възможност да придобиват нови знания чрез посещения на различни забележителности, музеи, паметници, резервати, исторически комплекси, занаятчийски работилници и др. Образователните пътувания ще се организират от училищата и ще са с продължителност от два до пет дни. Това се предвижда в новата Национална програм (НП) на Министерството на образованието и науката (МОН) "България-образователни маршрути", която беше представена по време на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.