Анализи

Укритите законни зауствания на плажовете

   
Укритите законни зауствания на плажовете

Бурята отмина и изпод пясъка на много плажове се появиха тръби, същите за които писахме в съвместното изследване на Софийския университет и асоциация „Активни потребители“. Туристите се възмутиха, местните замълчаха, а властите започнаха с оправданията. 

Споровете започнаха с канализацията закопана на Атлиман – северния плаж на град Китен, община Приморско. Същият плаж, за който измерването на микробиологични показатели в началото на август показа замърсяване два пъти над лимита. Ние  предположихме, че тамошните бактерии произхождат от многобройните туристи. Това е може би най-посещаваният плаж на юг, но изглежда грешим и виновникът все пак са вездесъщите тръби.

В рамките на часове местните и националните власти реагираха с две опорки:

1. Тръбата на Атлиман е законна.

Запитахме се вярно ли е това оправдание и проверихме. За да е законна тръбата, тя трябва да е отбелязана не само в плановете на града, което е труднодостъпна информация, а и в досието на плаж Атлиман. Основание за това са европейската Директива 7/2006 и националната Наредба 5/2008, съгласно които за всеки плаж се изготвя профил/досие, в което има: „описание на физическите, географски и хидроложки характеристики на водите за къпане, и на други повърхностни води във водосборния район на въпросните води за къпане, които биха могли да бъдат източник на замърсяване....“.

Това включва и всички зауствания на индустриални, канализационни и дъждовни води. След това отиваме на страницата на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Бургас, която поддържа досието/профила на плажа. Отваряме документа и на страница 4 пише, че на плаж Атлиман няма никакви зауствания (маркирано в жълто от автора), дори за дъждовна вода! Следователно това не е законно заустване, или може би РЗИ просто са забравили за него, все пак е закопано.

Цитираната част от досието на плажа.

2. Според втората опорка става въпрос за тръба, отвеждаща дъждовна вода. Аз не знам дали е така, но ако е истина, защо тази тръба е така старателно укрита, дори от досието на плаж Атлиман? Кой може да гарантира, че това е заустване само за дъждовни води, когато в близката околност е пълно с ресторанти и хотели? Някой от министрите дали се разходи дотам да тества какво изтича от тръбата? Ако за информация се разчита само на местната власт, това не са ли същите хора, старателно закопали и укрили тръбите, и вманиачено отричащи присъствието дори и на една бактерия във водите на община Приморско.

Всяка лъжа трябва да има някакви граници. Когато се укрива информация, касаеща здравни рискове, това е на само неморално, но и незаконно. Възникват въпроси колко още „законни“ тръби са закопани в пясъка и зачертани от публичните досиета за плажовете. Ако местните власти имат материален интерес да укриват информацията, защо това правят и националните? Ако например в Министерство на здравеопазването толкова лесно забравят за здравето, за какво още са готови да балаламосват гражданите?

Анализ на д-р Сергей Иванов пред Offnews.bg