Новини Хотели

НСИ отчете увеличение на местата за настаняване

   
НСИ отчете увеличение на местата за настаняване

Местата за настаняване с 10 или повече легла се увеличават с 5.1% през януари тази година спрямо същия месец 2023-а. Броят на леглата в тях също се увеличава - с 5.9%. През първия месец от годината в страната са функционирали 2 171 обекта като хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 62.4 хил. стаи и 128.9 хил. легла в тях. Това сочат данните на НСИ. Общият брой на нощувките е 1 030.9 хил. което е с 0.2% по-малко в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 609.0 хил. нощувки, а чуждите - 421.9 хиляди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са осъществени 78.4% от общия брой нощувки на чужди и 47.5% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 16.1% от нощувките на чужди и 27.2% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 5.5 и 25.3%.

Броят на пренощувалите лица намалява с 1.7% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 432.2 хил., като е отчетено намаление както при българските граждани - с 2%, така и при чуждите - с 1%. Нощувалите български граждани са 290.8 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 141.3 хил. със средно по 3.0 нощувки, като 78.2% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 26.2%, като намалява с 1.4 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 38.6%, следват тези с 3 звезди - 22.9%, и с 1 и 2 звезди - 13.6%.

В същото време обаче се запазва тенденцията приходите от нощувки да се увеличават - със 17.4% спрямо същият месец на предходната година и достигат 91.1 млн. лв., като 50.9 млн. лв. са от български граждани, а 40.2 млн. лв. - от чужди граждани.