Видео

Необходим е нов подход за маркетинг и реклама на здравния ни туризъм

   

България е на трето място в Европа по ресурсен капитал и трябва да бъде използван и оптимизиран. Това казва пред TravelNews и Канал 3 Стилияна Басмаджиева, доктор по икономика и управление в областта на здравните политики в туризма в УНСС и експерт в международната технологична компания в туризма Go Global Travel. Интервюто взе Мирослав Иванов. Видеото е на "Блумакс студио".