Хотели

15.8% ръст в приходите от нощувки през февруари

   
15.8% ръст в приходите от нощувки през февруари

През февруари 2024 г. у нас са функционирали 2 177 места за настаняване с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други, с 62.2 хил. стаи и 128.4 хил. легла в тях.

В сравнение със същия месец на предходната година, местата за настаняване се увеличават с 5.1%, а броят на леглата в тях - с 3.5%, сочат данни на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките е 1 181.9 хил., или с 1.2% по-малко, в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 741.8 хил. нощувки, а чуждите - 440.1 хиляди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 77.7% от общия брой нощувки на чужди и 45.3% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 16.9% от нощувките на чужди и 28.1% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 5.4 и 26.6%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 2.1%, в сравнение със същия месец на 2023 г., като достига 480.2 хил. Отчетено е увеличение както при българските граждани - с 2.8%, така и при чуждите - с 0.6%.

Нощувалите български граждани са 338.7 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Чуждите граждани са 141.5 хил. със средно по 3.1 нощувки, като 77.9% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 32.2%, като намалява с 2.5 процентни пункта, в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 46.0%, следват тези с 3 звезди - 29.4%, и с 1 и 2 звезди - 17.9%.

Приходите от нощувки се увеличават с 15.8% спрямо същия месец на предходната година и достигат 106.9 млн. лв., като 60.6 млн. лв. са от български граждани, а 46.3 млн. лв. - от чужди граждани.