Новини Турагенции

Ние, потребителите: Туроператорите нямат право да ограничават реда и срока за рекламация

   
Ние, потребителите: Туроператорите нямат право да ограничават реда и срока за рекламация

Има обстоятелства, които потребителите сами не биха могли да установят при избора на организатор на пакетно пътуване, което планират. Затова съвместните проверки на различни контролни органи са добро начинание и дават възможност на всяка институция, от гледна точка на своите правомощия, да провери налични и легитимни ли са задължителните условия, лицензи и удостоверения за осъществяване на дейността, договори с контрагентите, документи за провеждането на конкретно организирано туристическо пътуване и др. 

Това коментира основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова по повод започналите проверки за нелоялни практики при организираните туристически пътувания на държавата и началото на активния летен сезон. 

Пред БНР Руменова посочи, че сред нарушенията на туроператорите са опити за ограничаване на правата на туристите, дадени им със закон. Тя даде пример със случаи, в които при възникнал проблем потребителите са били насочвани да изчакат завръщането си от екскурзията или почивката и едва тогава да съобщят официално за него. „Съгласно закона обаче, срокът за предявяване на рекламация за некачествена услуга е 14 дни от установяването на несъответствието. Така хората могат да го пропуснат и да не успеят да получат полагащата им се компенсация“, обясни експертът. 

В други случаи, при разминаване между предоставените на място туристически услуги и обещаните в офертата, е имало опити от страна на представители на организатора да се ограничат начините за подаване на рекламация – само по телефона. По закон обаче потребителят има право да предяви рекламация по всички канали за комуникация с търговеца. 

Други често срещани през годините нарушения са установените и при пилотните проверки – липса на удостоверение за извършване на туроператорска и/или турагентска дейност, несключване на договор за организираното пакетно пътуване, неиздаване на ваучери за предплатените услуги и др. 

Затова Габриела Руменова препоръча хората винаги да проверяват туроператора в регистъра на Министерството на туризма, да четат внимателно договора и при съмнение за повече права на оператора за сметка на техни да преговарят и едва след отстраняване на неравновесието да полагат подписа си, да изискват издаване на ваучери за предплатените услуги, а при проблем да пазят всички доказателства и да предявят писмена рекламация. 

„Ние, потребителите“

Проектът „Ние, потребителите“ е некомерсиална платформа за информация, коментари, съвети и безвъзмездна взаимопомощ от граждани на граждани по широк спектър потребителски теми. Фокусът е върху практиките, за да знаем не кой, а какво прави и да сме по-подготвени при срещата с вече познати ни от диалога прийоми на търговци.

Страницата дава поле за обсъждане на лични и актуални потребителски казуси, новини и събития, свързани с потребителските права и тяхното реализиране. Целта е подобряване на познанията в тази област и на подготовката и увереността на хората за реакция, както в моменти на опити да бъдат подведени от некоректи търговци и доставчици на стоки и услуги, така и ако вече са станали жертва на нарушения и нелоялни практики в търговската мрежа, онлайн пространството и навсякъде, където са в ролята си на потребители.

Когато не успяваме да се справим сами, ще сезираме компетентните органи за оказване на помощ!