Новини Събития

Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и Северна Македония

   
Близо 16 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма в пограничните региони на България и Северна Македония

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва приемът на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Северна Македония 2021-2027 в рамките на Програмен приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“. Бюджетът на мярката е почти 16 млн. лв. Средствата ще бъдат вложени в проекти за развитие на атрактивен всесезонен туристически продукт чрез подобряване на мобилността, свързаността и алтернативната мобилност в граничните региони, брандиране и маркетинг на туристически продукти, разширяване на заетостта в туристическия сектор, укрепване на връзките между културни и природни обекти и туризъм и околна среда, и намаляване на уязвимостта на услугите в туристическия сектор.

Целевата покана за разработване и подаване на проектни предложения е насочена към кандидатите, чиито концепции са преминали първата фаза.

Всяко пълно проектно предложение се базира на одобрената от Комитета за наблюдение с решение от 27 март 2024 г. идентифицирана проектна концепция, която Стратегическият съвет на програмата е включил в списъка с идентифицирани идеи за проекти (включващ и резервни проекти) като част от Териториалната стратегия на Програмата.

Крайният срок за подаване на пълни проектни предложения в Jems е 30 юли 2024 г., 17:00 EEST (16:00 CEST).

Информация за целевата покана за пълни проектни предложения и документите за кандидатстване (Ръководство за идентифицирани кандидати за разработване и подаване на пълни проектни предложения – Ръководство за договаряне) е налична на следните електронни страници: https://ipa-bgmk.mrrb.bghttp://www.mrrb.bgwww.eufunds.bg и http://mls.gov.mk/.

Кандидатите могат да получат повече информация и чрез Оперативното звено на Териториалната стратегия чрез имейл: [email protected], на телефона на Централни офис в гр. Кюстендил: +359 (0) 78 58 01 01, или в Клон Струмица: + 389 (0)34 330 331.