Новини Събития

Изложението Ваканция и СПА Експо 2024 ще се провежда от нов организатор

   
Изложението Ваканция и СПА Експо 2024 ще се провежда от нов организатор

От 2024 г. международното туристическо изложение ВАКАНЦИЯ & СПА ще се организира от Интер Експо Център. В условията на пълна приемственост, досегашният организатор ПРИМ ЕКСПО поема ролята на консултант по организацията на Юбилейното 40-то издание.

от 2024г. изложение ВАКАНЦИЯ & СПА, водещата бизнес платформа на туристическия сектор, ще се организира от Интер Експо Център, който през l0Hu тази година закупи правата за организация на международния формат от досегашния организатор Prim Ехро.

„Благодарение на положените през годините всеотдайни усилия, Всички 39 издания на ВАКАНЦИЯ & СПА оказаха изклЬчително положителен ефект върху туристическия сектор, който е от водещите икономически сфери за страната“, коментира екипът на Интер Експо Център. 

Досегашният организатор ПРИМ ЕКСПО ще остане консултант по проекта, с което да се осъществи гладкият преход и се осигури приемственост В процесите на подготовка и организация за провеждането на туристическото бизнес изложение. За това допринася и досегашната отлична комуникация между двете компании, вследствие на които ВАКАНЦИЯ & СПА вече над 10 години се провежда В изложбените зали на Интер Експо Център.

„Нашият екип е на разположение за съдействие и ще се радваме ВАКАНЦИЯ & СПА да продължи да се развива като авторитетно международно събитие. Присъствието на сериозен туристически форум В календара на страна, ориентирана към развитие на туризма, е престижно и важно за бизнеса, и за институциите.“, коментира екипът на ПРИМ ЕКСПО.

Екипът на Интер Експо Център, като доказан организатор на над 20 търговски изложения и стотици съпътстващи събития всяка година, с близо 60-годишна история, заявява готовността си да продължи развитието на ВАКАНЦИЯ & СПА, влагайки цялата си енергия и експертиза за неговото надграждане. Последното издание събра заедно над 260 участници от 16 държави; организирани бяха 32 съпътстващи събития. Бизнес изложението привлече вниманието на над 10 000 посетители от страната и чужбина.

В процес на подготовка е следващото 40-то издание на туристическото изложение, което за първи път В историята на ВАКАНЦИЯ & СПА предстои да се проведе В периода 13-15 март 2024г., което е една седмица след lTB Берлин, като двете компании ще продължат да си партнират, създавайки условия за пълна приемственост и плавен преход В организационния процес.