Новини Турагенции

АБТТА иска удължаване на намаленото ДДС от 9% до края на 2024 г.

   
АБТТА иска удължаване на намаленото ДДС от 9% до края на 2024 г.

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) настоява Народното събрание да удължи срока за прилагане на намалена ДДС ставка в размер на 9% за обща туристическа услуга до края на 2024 г.  Още преди седмица АБТТА изпрати писмо със спешно искане за промяна до Народното събрание,Министерството на финансите и Министерството на туризма като институции, които имат право на законодателна инициатива. 

Срокът за прилагане на 9% ДДС изтича на 30.06.2024 г. според промените в  Закона за изменение и допълнение наЗакона за данък върху добавената стойност, приети от 49-ото Народно събрание на 12 декември 2023 г.

Ако мярката не бъде удължена, промяната в средата на сезона ще създаде на туроператорите огромни трудности. 

Още по време на дискусиите в Комисията за бюджет и финанси към НС АБТТА изрази като активен участник в тях аргументирано несъгласие с предложените промени в несъобразени с бизнес процесите срокове. 

В сегашното писмо АБТТА се обърна с настоятелна молба в последните работни дни на 49-ото Народно събрание да бъде преразгледано решението и срокът на действие на  намалената ставка ДДС за обща туристическа услуга да се удължи до края на 2024 г. 

Аргументите, с които АБТТА подкрепя исканията, остават същите:

– Туристическият бизнес нямаше възможност да се възползва ефективно от  преференциалната ставка на ДДС. Такава мярка има реален ефект само тогава, когато има продажби. Реалното възстановяване на туристическия бранш обаче започна едва през 2023 година и още не е достигнал нивата от предпандемичната 2019 г. Затова намалената ставка на ДДС върху туристическите пакети, въведена като антикризисна мярка през 2020 г., не успя да изиграе напълно ролята си и би трябвало срокът й на действие да бъде удължен до края на 2024 г. 
– Трябва да се отчете спецификата на работа в туристическия бранш, където туристическите пакети са в процес на продажби поне 1 година предварително. В тази връзка приетото удължаване само до средата на годината поставя в неизгодно финансово положение туроператорите, които към датата на изменението са имали вече реализирани продажби за цялата 2024 година.
– С тази мярка са засегнати не само морският туризъм с активна дейност през летните месеци, но също и културният туризъм, който реализира най-големи обороти в периода от април до октомври. Тези два подсектора формират основните валутни приходи в хазната.

АБТТА гледа на преференциалната ставка ДДС като на много важен фактор за възстановяване на входящия туризъм – онази част от бизнеса, която генерира валутните приходи в страната. Наричат го още  „скрит износ“ или „износ на място“ и точно затова дори би трябвало да е освободен от ДДС,  каквато беше практиката в миналото, за да има България конкурентен износен продукт. Входящият туризъм  има силно мултиплициращ икономически ефект, като генерира приходи за много съпътстващи индустрии, които внасят пълния размер на ДДС, а културният туризъм допринася за увеличаване на приходите и на културните институти, които са на бюджетна издръжка.

Отделно от това и не на последно място, установихме, че промяната на данъчната ставки в средата на годината и най-вече в разгара на активния сезон, когато се очаква пикът на документооборота,  ще създаде огромни затруднения в коректното отчитане при преминаването от едната на другата ставка при услугите, които застъпват двата гранични месеца.

Въз основа на това считаме, че най-разумното решение е да остане не променена ставката на ДДС до края на финансовата година, а именно 31.12.2024 г.

Седмица след изпращане на писмото, в която не получихме отговор то нито една от институциите, и дни преди приключването на работата на Народното събрание АБТТА отново настоява въпросът да бъде разгледан в приоритетен порядък, за да не бъде застрашен летният туристически сезон в България.