Новини Събития

Нова асоциация ще залага на устойчивия туризъм

   

Новата организация е поканила конните бази в страната
  Google

Сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация за устойчив туризъм“ (БАУТ) ще бъде учредена на 19 юни 2024 г. в София. Сред двигателите е Димитър Попов, управител на туроператора „Пенгуин травъл“. В регистъра на туристическите сдружения към Министерството на туризма вече има 233 организации, показва справка в него.

„Новата организация ще е водена от целите и принципите за развитие на устойчив и отговорен туризъм на територията на България“, заяви пред TravelNews Попов. Той подчерта, че идеята възниква от конните бази в страната, които развиват конен туризъм. Попов кани всички заинтеровани туроператори, планински водачи, къмпинги, хотелиери, къщи за гости и др. фирми, които работят в специализирания туризъм.

Основните задачи на новата асоциация са в две групи - промяна на законодателството и реклама на алтернативните форми на туризъм. Тя ще има активна роля при планиране на националната туристическа реклама от страна на Министерството на туризма, така че всички алтернативни форми на устойчив туризъм да намерят място в изготвянето на рекламни клипове, брошури и присъствие в националния туристически портал.

„Активно ще работим за популяризирането на пешеходния, конния, вело-, еко- и всички форми на приключенски туризъм на чуждите пазари, като Министерството на туризма да осигурява участие в специализираните тематични изложения и борси в Европа“, каза Димитър Попов. Асоциацията ще работи и подпомага общините и къщите за гости, благодарение на експертизата на членовете си, основно планински, конни, вело- водачи и туроператори, за създаването на нови туристически продукти и разработване на маршрути в планинските и рядко населени райони, изхождайки от принципа повече маршрути - повече нощувки - повече приходи.

Освен това планира активно да участва в работните групи по промяна на Закона за туризма в различните му части - за създаването на гаранционен фонд, в частта за туроператорска дейност в онлайн среда, в частта категоризация/регистрация на средствата за подслон и за прецизиране на наредбата за екскурзоводското обслужване.

Новото сдружение ще си партнира и с Асоциацията на къмпингите в България с цел законодателни промени в Закона за устройство на територията за облекчаване на изграждането  на нови къмпинги и регулиране на дивото къмпингуване.

Мирослав Иванов