Новини Събития

Нова специалност подготвя кадри за приоритетните видове туризъм в България

   
Нова специалност подготвя кадри за приоритетните видове туризъм в България

​Катедра „Икономика на туризма“ при УНСС обяви старта на новата си бакалавърска програма по „ЗДРАВЕН и ДЕЛОВИ ТУРИЗЪМ и ИКОНОМИКА“ в дистанционна форма на обучение. Иновативната специалност е създадена, за да отговори на нарастващите нужди на туристическата индустрия и да подготвя кадри, способни да създават и реализират продукти по приоритетните видове туризъм в България.

​Новата програма има за цел да подготви студентите за предизвикателствата на съвременния туристически пазар, като предлага задълбочени знания и практически умения в области като създаване и прилагане на стратегии в туристическата индустрия, планиране и осъществяване на пазарни изследвания, удовлетворяване на съвременните изисквания на туристите, управление на здравен и делови туризъм, подпомагане на изпълнителната власт в развитите туристически дестинации и др.

​В учебния план на специалността е поставен акцент върху дисциплината „Бранд, ПР и медии в туризма“, поради което е заснета нова онлайн лекция от експертите на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Мариана Янева (ръководител на катедрата), гл. ас. д-р Светослав Калейчев (научен секретар) и ас. д-р Вероника Денизова (журналист с дългогодишна практика), представящи основните похвати и добри практики за изграждане на успешна комуникационна среда в туризма. „За нас и за нашите партньори от бизнеса е важно бъдещите кадри в туризма да се обучават в създаването на правилни комуникационни послания и сътрудничество с маркетолози, журналисти, ПР специалисти и лидери на мнение“, подчертава проф. Янева. Цялата лекция е публикувана в Youtube канала на катедрата:

https://youtu.be/KQBDmuFoeD4?si=h2ajfqJzKcslF9-T

​В новата бакалавърска програма студентите ще получат знания и умения по дисциплини като Туристическа политика, Здравни туристически дестинации, Медицински и фармацевтичен туризъм, Термален и спа туризъм, Туристически пакети и програми по здравен, делови и спа туризъм, Развлекателен туризъм, Устойчив културен туризъм, Управление на човешкия потенциал в здравния туризъм и други.  Това ще ги подготви да развиват успешен туристически бизнес, както и да работят като специалисти в националната и местната изпълнителна власт и като експерти в организациите за управление на туристическите райони.

​Новата специалност можете да откриете в сайта на УНСС - https://priem.unwe.bg/bg/pages/12698/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc-.html